Platsens portalsida: Örebro

Örebro Centralstation, tidigare Örebro Norra,  numera resecentrum, är en viktig plats från den svenska järnvägstrafikens tidiga barndom.

Sverige låg efter andra delar av Europa när det gällde järnvägsbyggande under den första halvan av 1800-talet. Det kostsamma Göta kanal-projektet var nyligen färdigbyggt. Sverige var vattenvägarnas land. Behövdes ett konkurrerande transportsystem i landet?  En ledande järnvägsskeptiker var den namnkunnige kanalbyggaren Nils Ericson.

Detta hindrade inte järnvägsvisionärer från att sätta igång olika projekt, ofta uppbackade med engelskt kapital och know-how. En avgörande pionjärinsats stod Eugen von Rosen (1797-1886) för.  Han föreslog ett storstilat program för svenskt järnvägsbyggande. Dessa planer kunde inte realiseras, men de  inspirerade till grundandet av företaget Köping – Hult Järnväg  (KHJ) för binda samman sjötransporterna på Mälaren och Vänern med en järnvägsförbindelse från Köping vid Mälaren till Hult, en liten ort söder om Kristinehamn.

Även detta projekt minskades i omfattning då det statliga Västra stambanebygget kom att koppla stambanan till Vänern med en bibana till Kristinehamn. Från de ursprungliga planerna förverkligades en järnväg mellan Örebro och Köping via Frövi och Arboga.

Samtidigt hade ett annat fristående projekt igångsatts för att binda samman Nora och Örebro med en hästdriven järnväg. Projektet ändrades till att bli lokomotivdrivet då företaget koordinerades med KHJ:s bygge. De båda järnvägsprojekten möttes i  Ervalla.

Samarbetet ledde till att Sveriges första linje för allmän trafik kunde öppnas mellan Örebro och Nora den 5 juni 1856.

Stationshuset, ritat av Adolf W. Edelswärd, stod klart 1862 –  lagom till invigningen av Västra Stambanan och den anslutande statsbanan Hallsberg-Örebro.

Örebro kom att få fler förbindelser. Örebro–Svartå Järnväg (ÖrSJ), 1897,  sträckte sig ursprungligen endast till Örebro Södra, men förlängdes senare till Centralstationen. Smalspåriga Norra Östergötlands Järnvägar (NÖJ) färdigställde 1901 en bana från Pålsboda med Örebro södra som slutstation.

År 1900 köpte SJ loss banan Örebro – Frövi för att koppla samman Örebro med den nybyggda statsbanan mellan Frövi och Krylbo.

Utanför stationen står en byst av von Rosen till minne av hans viktiga insatser för att få igång järnvägsbyggandet i Sverige. Skulptören Ingel Fallstedt (1848-1899) skapade bysten, som invigdes 1898.

Bildgalleri

Närliggande platser

Externa länkar

Sök på Respraktikan:

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!