BKB

Blekinges järnvägar var vid sekelskiftet 1900 ägarmässigt mycket fragmenterat. En konsolidering inleddes då Mellersta Blekinge Järnvägsaktiebolag (MBlJ) började köpa upp andra bolag. 1902 köptes Västra Blekinge Järnvägsaktiebolag (VBlJ) och 1905 Sölvesborg – Kristianstads Järnväg (SCJ).

Efter uppköpen ändrades de olika bolagens namn till Blekinge Kustbanor (BKB). Bolaget påbörjade järnvägsutbyggnader till Listerlandet. 1927 uppköptes och inkorporerades Bredåkra – Tingsryd Järnvägsaktiebolag (BTJ). Detta bolag hade samma spårvidd (1067 mm) som BKB.

Det blekingska järnvägsbolaget förstatligades 1942.

De olika delarna av BKB mötte olika öden. Den centrala kustbanan breddades till normalspårvidd i mitten av 50-talet och Karlshamn fick en helt ny station.

På andra delar lades trafiken ned och spåren revs upp.

Rolf Sten (http://www.historiskt.nu/smalsp/bkb/bkb_fakta.html) listar denna utveckling enligt följande:

”Sandbäck – Olofström
1 januari 1951 lades all trafik ned på denna sträcka

Lister Mjällby – Hörviken
1september 1954 lades godstrafiken ned på denna sträcka

Sölvesborg – Tivoli – Lister Mjällby – Hörviken
1 oktober 1956 lades persontrafiken ned på denna sträcka.

Tingsryd – Konga
30 maj 1965 lades persontrafiken ned på denna sträcka .

Konga – Bredåkra
30 maj 1965 lades all trafik ned på denna sträcka

Tingsryd – Konga
14 april 1969 lades godstrafiken ned på denna sträcka.

Tivoli – Lister Mjällby
1 juli 1970 lades godstrafiken ned på denna sträcka.

Ronneby – Ronnebyhamn
1 juli 1982 lades godstrafiken ned på denna sträcka.

Kallinge – Kallinge Järnverk
1986 lades trafiken ned på denna sträcka.”

”1969 revs spåren upp på sträckan Tingsryd – Konga.
1973 revs sträckan Tivoli – Lister Mjällby.
1986 revs sträckorna Ronneby – Ronnebyhamn och Kallinge – Kallinge Järnverk.
Sträckorna Konga – Bredåkra, Sandbäck – Olofström samt Lister – Mjällby – Hörviken är också rivna men årtalet för rivningen är inte känt.”


Se platserna på en karta.
Klicka på de små bildrutorna för bildspel.

Bräkne-Hoby station

Bräkne-Hoby station

Järnvägen kom till Bräkne-Hoby med Mellersta Blekinge Järnväg (MBlJ) 1889. Spårvidden var den i Blekinge vanliga, men i övriga Sverige desto sällsyntare 1067 mm. Det … Fortsätt läsa Bräkne-Hoby station