CJ

Christinehamn – Sjöändans järnväg var en drygt 10 kilometer lång bana som byggdes för att ersätta de otympliga vägtransporterna med järnvaror mellan det stora vattenburna sjösystemet som utmynnade i Bergsjöns södra ände, Sjöändan och utskeppningshamnen Kristinehamn.

Den hästdragna, smalspåriga (1099 mm) järnvägen stod klar 1850. Transportkostnaderna sänktes till hälften. Hästarna ersattes 1858 med lok.

1873 köptes CJ upp av Östra Wermlands Järnväg (ÖWJ).


Se platserna på en karta.
Klicka på de små bildrutorna för bildspel.

Kristinehamn Nedre Station

Kristinehamn Nedre station

Kristinehamn Nedre station låg vid en av Sveriges äldsta järnvägar: Christinehamn – Sjöändans järnväg (CJ). Denna från början hästdragna järnväg, som invigdes 1850, kom att … Fortsätt läsa Kristinehamn Nedre Station

Sjöändan Bergsjön

Sjöändan Bergsjön

Sjöändan var under många hundra år en viktig omlastningsplats i södra ändan av Bergsjön. Hit kom Filipstads bergslags järnprodukter med båt och de forslades vidare … Fortsätt läsa Sjöändan Bergsjön