Simrishamn station

Simrishamn station

Simrishamn-Tomelilla Järnväg (CTJ) (Cimbrishamn-Tomelilla Jernväg), som öppnade för trafik 1882, var en så kallad ångspårväg – en enklare typ av järnväg.

Malmö-Tomelilla Järnväg (MöToJ) förvärvade 1896 CTJ och Malmö-Simrishamns Järnvägar (MSJ) bildades. Linjen mellan Tomelilla och Simrishamn rustades upp till järnvägsstandard. Trafiken förstatligades 1943.

Den ökade bilismen och järnvägsläggningarna hotade även trafiken mellan Simrishamn och Tomelilla (-Ystad). 1985 gick kommunerna samman och började driva rälsbusstrafik under namnet SiTY efter de inblandade kommunerna. 2000-talet blev desto ljusare. Banan elektrifierades 2003 och med sammanslagningen av Kristianstads län och Malmöhus län går det numera Pågatåg mellan Malmö och Simrishamn via Ystad.

Staffanstorp järnvägsstation

Staffanstorp vapen: Av Lokal_Profil, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2125860

Tack vare järnvägen växte Staffanstorp till ett livskraftigt samhälle. Stationen placerades i anslutning till vägkorsningen med vägar mot Malmö, Lund, Trelleborg och Dalby.

Den första järnvägen som drogs via Staffanstorp var Lund-Trelleborgs Järnväg (LTJ), som invigdes 1875.

Staffanstorp blev järnvägsknut när även Malmö-Tomelilla Järnväg kom till byn. MöToJ invigde sin bandel genom Staffanstorp 1892.

Båda dessa järnvägsbolag slogs samman med andra bolag och bytte därigenom namn under sin verksamhet fram tills de förstatligades på 1940-talet.

LTJ övertog banan Lund-Kävlinge Järnväg (LKJ) 1903 och slogs samman 1919 med Landskrona-Kävlinge Järnväg (LKJ) till Landskrona-Lund-Trelleborgs Järnväg (LLTJ).

Malmö-Tomelilla Järnväg förvärvade Simrishamn-Tomelilla Järnväg (CTJ) 1896 och bytte namn till Malmö-Simrishamns Järnväg (MSJ).

Järnvägarnas lönsamhet byggde till stor del av transporter till och från Staffanstorps sockerbruk. När bruket på 1930-talet övergick till landsvägstransporter innebar det ett stort trafikbortfall för järnvägsbolagen. Bettransporterna till Staffanstorp upphörde helt på 1950-talet.

Trafiken på linjerna genom Staffanstorp minskade efter kriget. Järnvägen mellan Lund och Trelleborg lades ned 1960. Persontrafiken mellan Malmö och Tomelilla upphörde 1970 och därefter minskade även godstrafiken. Det finns dock fortfarande spår mellan Malmö och Staffanstorp.

Järnvägsstationen finns kvar och i lokalerna bedriver restaurangen Järnvägskrogen sin verksamhet.

Tomelilla station

Tomelilla station

Tomelilla växte under 1800-talet fram som en viktig järnvägsknut. Första linjen var Ystad-Eslövs Järnväg (YEJ) vars delsträcka genom Tomelilla invigdes 1865. Ångspårlinjen Cimbrishamn-Tomelilla Jernväg (CTJ) invigdes 1882.

Drygt tio är senare 1893 stod en direktlinje till Malmö färdig genom Malmö-Tomelilla Järnväg (MöToJ). Detta bolag förvärvade CTJ och Malmö-Simrishamn Järnväg (MSJ) bildades 1896. Den sista linjen som byggdes var Ystad-Brösarps Järnväg (YBJ). Banan invigdes 1899.

På 1940-talet förstatligades de olika järnvägarna och nedläggandet av trafik och linjer påbörjades. Persontrafiken mellan Tomelilla och S:t Olof längs gamla YBJ lades definitivt ner 1947 och banan (förutom en liten stump norr om stationen) revs 1954-55 upp till S:t Olof. Trafiken mellan Tomelilla och Eslöv lades ner i två etapper: 1975 försvann godstrafiken och persontrafiken upphörde 1981. Banan mellan Tomelilla och Eslöv revs upp 1984.

Nuförtiden finns banor från Tomelilla till Ystad och till Simrishamn. Tåget vänder i Tomelilla då det inte finns någon persontrafik norrut från stationen längre. Banan mellan Ystad och Simrishamn kallas numera för Österlenbanan. Denna bana elektrifierades 2003. Läs mer om Österlenbanan° på Järnväg.net.

Busstrafiken har konkurrerat ut mycket av järnvägstrafiken. Tomelillas busstation ligger i anslutning till järnvägsstationen. Stationshuset ritades likt alla andra stationer längs YEJ av Claes Adelsköld.