NBsJ

Nora Bergslags Järnvägar (NBsJ) (från 1946 NBJ) skapades 1905 genom en organisatorisk sammanslagning av Nora – Karlskoga Järnväg (NKJ), Nora – Ervalla Järnväg (NEJ) samt Vikern-Möckelns Järnväg (WMJ). NKJ ägde sedan 1885 de andra bolagen. Större delen av WMJ:s smalspåriga bana lades ned 1907 och revs därefter upp.

1918 fick bolaget nya ägare i rederiet Broströms föregångare. Broströms var särskilt intresserade av hamnen, men drev även NBJ till 1979 då banan togs över av SJ.

På 1960-talet blev det bistra tider för gruvorna i Bergslagen, vilket även påverkade NBJ:s lönsamhet. Persontrafiken från Otterbäcken via Bofors och Nora till Ervalla lades ned 1966.

Godstrafiken på NBJ:s banor lades successivt ned på åttiotalet och början av 90-talet. Sedan dess bedrivs godstrafik endast mellan Strömtorp på Västra stambanan och Bofors.


Se platserna på en karta.
Klicka på de små bildrutorna för bildspel.

Nora station & turistbyrå

Nora station med fd SJ lok E2 1046

Den moderna järnvägstrafiken födelse i Sverige brukar dateras till 1856 då allmän järnvägstrafik  mellan Nora och Örebro påbörjades. Det var två företag som delade på … Fortsätt läsa Nora station & turistbyrå