Hörby station

Hörby Station

Tågtrafiken försvann ganska tidigt från Hörby. Järnvägsstationen finns dock kvar och dess unika sidobyggnader, som ursprungligen fungerade som lokstallar, finns även kvar. Första järnvägslinjen som …