Ruda station

Ruda station

Det känns lite märkligt när man står på perrongen vid Ruda station och Stångådalbanans kustpil svischar förbi. Ruda var förr en viktig järnvägsknut längs Kalmar-Berga …