Utö kvarn

Utö kvarn

Högt uppe på berget, väl synligt från sjön, ligger Utö kvarn. Den är av typen holländare med vridbar hätta och vingar. Holländaren som konstruerade pumpanordningar för gruvbolaget ritade mjölkvarnen åt utöborna 1791.

Mjölkvarnen användes ända fram till 1927.  Därefter förföll kvarnen. När Skärgårdsstiftelsen köpte norra delen av Utö 1973 och Utö naturreservatet bildades restaurerades kvarnen till brukbart skick igen. Interiören är väl bevarad och den vinddrivna träsågen och förmalningsmaskineriet är åter i gång.

Den röda kvarnen är symbolen för Utö och ett bra sjömärke.

Utö Lurgatan

Utö Lurgatan

Längs Lurgatan har gruvarbetarnas stugor från sekelskiftet 1800 blivit fritidsbostäder. Ursprungligen var det mest smeder som bodde här. De flesta andra arbetarna bodde i gruvbyn närmare själva gruvorna.

När järnbruket lades ned 1879 flyttade många av arbetarna ut och sommargäster flyttade in. Konstnären Fanny Hjelm var den första sommargästen på Lurgatan 5. Under många år hyrde hon ut stugan till Hasse Z, som senare köpte stugan för sin familj.

De gamla gruvarbetarbostäderna är numera kulturminnesmärkta. Ursprungligen bodde det två familjer i varje stuga och oftast också en ungkarl.