Bro station

Månen och Venus 190102

Bro station ligger vid järnvägen mellan Stockholm och Västerås som ursprungligen drevs av Stockholm-Västerås-Bergslagens Järnvägar (SVB). Persontågstrafiken upphörde 1972, men i samband med upprustning av …

Heby station

Heby station

Heby station ligger vid Norra stambanans ursprungliga sträckning. Bandelen Uppsala-Krylbo invigdes 1873. Heby blev järnvägsknut när Enköping-Heby-Runhällens Järnväg (EHRJ) invigdes 1906. Denna järnväg köptes upp …

Sala station

Sala station

Med invigningen av Norra stambanan mellan Stockholm och Krylbo 1873 blev Sala en järnvägsort. Stadens betydelse ökade med invigningen av Sala–Tillberga Järnväg (SaTJ) 1875, vilket …