Almesåkra kyrka och sockenstuga

Almesåkra kyrka

Almesåkra kyrka ligger vid den fordom viktiga landsvägen mellan Jönköping och Kalmar. Med järnvägarna skapades helt nya rese- och transportmönster.  Även marknaden förlorade sin betydelse […]

Blåviks kyrka

Blåviks kyrka

Blåviks kyrka vid sjön Sommen invigdes 1873. I motsats till de flesta kyrkor är den orienterad i nord-sydlig riktning. Tornet, som brukar stå i väster, […]

Broby kyrka

Broby kyrka

Östra Broby kyrka brann 1930. Två år senare hade kyrkan byggts upp igen. Arkitekt var Sven Wranér. Kyrkan som brann hade på 1870-talet ersatt en […]

Brågarps kyrka

Brågarps kyrka är den mest centralt belägna kyrkan inom Svenska kyrkan i Staffanstorp. Stenkyrkan från 1100-talet ersatte en äldre stavkyrka. Valv tillkom på 1400-talet. Tornet […]

Bräkne-Hoby kyrka

Bräkne-Hoby kyrka

Bräkne-Hoby är Lunds stifts största landsortskyrka, en treskeppig basilika med klerestorium. Kyrkan byggdes 1868-1872 efter ritningar av Helgo Zetterwall. En äldre medeltida kyrka revs för den […]

Dalby kyrka

Dalby kyrka

Dalby Heligkorskyrka var domkyrka tills en ny domkyrka byggdes i Lund. Det finns många spännande historier om kyrkan, varav en återberättas av Linné: ”Här var […]

Degeberga kyrka

Degeberga kyrka

Kyrkan var stängd vid Resepraktikans besök 2019, men i en film av Kyrkoguiden visas det intressantaste av interiören (se filmen längre ner på sidan). Kyrkan […]

Eksjö kyrka

Eksjö kyrka

Eksjö kyrka ligger vid Stora torget. Kyrktornet uppfördes 1784 och nuvarande kyrkobyggnaden byggdes 1887-1889. Arkitekt Johan Fredrik Åbom. Kyrkan byggdes om 1942-43. I samband med […]

Emmaboda kyrka

Emmaboda kyrka

Emmaboda uppstod som en järnvägsknut inom Vissefjärda socken. Under flera decennier förblev Emmaboda kvar i Vissefjärda församling utan egen kyrka i själva samhället. På 1920-talet […]

Enköping Vårfrukyrkan

Enköping Vårfrukyrkan

Vårfrukyrkan har en mycket lång historia som leder tillbaka till 1100-talet. Det har genomförts stora ombyggnader av kyrkan under århundradena, särskilt under 1400 och 1800-talen. […]

Eskilstuna Fors kyrka

Fors kyrka Eskilstuna

Fors kyrka ger ett lite snett och vint intryck. Det beror sannolikt på att kyrkan är byggd på inte helt fast mark längs Eskilstunaån vid […]

Eskilstuna Klosters kyrka

Klosters kyrka Eskilstuna

Otar Hökerberg ritade kyrkan som stod färdig 1929. Namnet Klosters kyrka hänvisar till Johanniterorden som var verksam i Eskilstuna under medeltiden. Johanniterklostret grundades i troligen […]

Gamla Hjälmseryds kyrka

Månen och Venus 190102

Gamla Hjälmseryds kyrka skiljer sig inte endast från de andra Njudungskyrkorna genom att den inte är vitrappad, utan även att kyrkan förföll till ruin i […]

Genarp – Gödelöv (SkR)

Gödelöv - Genarp

När man är på plats kan man konstatera, som i Linnés skildring, att kyrkorna i Genarp och Gödelöv inte ligger särskilt långt ifrån varandra. Närheten […]

Gärds Köpinge kyrka

Gärds Köpinge

Den berömda mumien gick förlorad vid en restaurering av kyrkan. Mumien lyftes ut och förstördes av regn.(Källa: Torgny, Ove, [1999], Linnés skånska resa: berättad 250 […]

Götene kyrka

Götene kyrka

Götene kyrka är en av Sveriges äldsta kyrkor. Dess äldsta delar kan dateras tillbaka till 1120-talet. Elin av Skövde, sedemera Sankta Elin, lät bygga kyrkan, […]

Hjärtlanda kyrka

Månen och Venus 190102

Hjärtlanda kyrka är den minsta och en av de bäst bevarade av Njudungskyrkorna. Klocktornet är från 1600-1700-talet och kläddes troligen in på 1900-talet. Från kyrkan […]

Hylletofta kyrka

Månen och Venus 190102

Hylletofta kyrka ligger nordost om Vrigstad i Sävsjö kommun. Kyrkan är en Njudungskyrka från 1100-talet. Stigporten är från 1600-talet. Klocktornet byggdes i slutet av 1700-talet, […]