Hallsbergs station

Hallsbergs station

Hallsbergs station anlades redan från början som en järnvägsknut som band samman Västra stambanan och Statsbanan Hallsberg – Örebro. Västra stambanan hade påbörjats 1856. År 1862 färdigställdes hela järnvägen fram till Hallsberg från Töreboda i väster och Sparreholm i öster. Stambanan öppnades för allmän trafik 8 november samma år. Järnvägen till Örebro blev också klar 1862, men den invigdes redan 1/8.

1873 tillkom en enskild bana till Mjölby. Verksamheten drevs av Hallsberg-Motala-Mjölby-Järnväg (HMMJ). Redan från början drabbades bolaget av ekonomiska svårigheter. HMMJ köptes upp av staten 1879 och banan tillfördes det statliga järnvägsnätet.

Den ursprungliga statsbanan Hallsberg-Örebro förlängdes även norrut när en ny statlig bana mellan Frövi och Krylbo invigdes 1900. Staten köpte järnvägen mellan Örebro och Frövi, vilket innebar att en sammanhängande statsbana skapades mellan Mjölby och Krylbo.

Ursprungligen hade Hallsberg ett stationshus av trä, men den blev med allt större volymer av resenärer för liten. Stationen ersattes 1886 av en ny tegelbyggnad. Även det nya stationshuset ritades av Adolf W. Edelsvärd.

 

 

Liljeholmens station

Liljeholmens fd järnvägsstation, utsikt från Liljeholmsbron

Liljeholmens station var viktig för framväxten av Liljeholmens municipalsamhälle. Stationen låg vid Västra stambanan när trafiken inleddes 1860. Statens Järnvägar anlade en reparationsverkstad vid stationen. Den ursprungliga stationsbyggnaden ersattes av en ny byggnad i början på 1910-talet.

Stationen förlorade mycket av sin betydelse när Västra stambanan år 1928 fick en ny sträckning över den nybyggda Årstabron istället för via järnvägsbanken mellan Liljeholmen och Hornstull.

Persontrafiken lades ner och SJ flyttade underhållet till Tomteboda, men stationen förblev till en början en viktig godsstation. Liljeholmens industrier började dock gradvis läggas ner och utvecklingen accelererade under efterkrigstiden.

Stationsbyggnaden revs. 1998 revs även bangården upp och asfalterades till parkeringsplats i väntan på eventuell bebyggelse.

Kvar finns godsstationsbyggnaden (mittemot Brännkyrka landskommuns municipalbyggnad), ett ensamt industrispår till Cementa samt en del kontaktledningsstolpar.

Tvärbanan går en kortare sträcka längs järnvägens gamla sträckning, men svänger av till Liljeholmens Centrum strax innan bangårdsområdet. Trots nedläggningen av stationen har Liljeholmen behållit sin roll som en transportnod kring Liljeholmens T-banestation.