Platsens portalsida: Osby

Pingstkyrkans historia i Osby kan sägas börja med att makarna Anders och Signe Svensson flyttar till Osby 1918. De inbjuder till bönemöten i sitt hem.

Verksamheten växer. En gammal verkstadslokal på Östra Järnvägsgatan byggs om till möteslokal: Tabor.

1928 bildas i Osby en utpostgrupp till pingstförsamlingen i Hässleholm. Ur denna utpostgrupp bildas 1932 pingstförsamlingen i Osby. Församlingen får nya lokaler på Västra Storgatan.

På 1940-talet uppstår tanken om att bygga en ny församlingslokal. Dessa idéer realiseras när Osby-Pannans gamla lokaler på Marklundagatan byggs om och invigs i mars 1949.

Vid årsmötet 1962 beslutar församlingen sig för att bygga en ny kyrka på Postgatan på mark som varit i fösamlingens ägo en längre tid. Under arbetet drabbas man av missödet att byggherren går i konkurs. Trots detta kan den nya kyrkan invigas i december 1963.

Församlingslivet utvecklas, men 1981 drabbas kyrkan av mordbrand när någon slänger in en rökgranat som ställer till med mycket stor skada. Kyrkan kan dock återinvigas i slutet av mars samma år.

Församlingen är fortfarande verksam i kyrkan på Postgatan.

Bildgalleri

Närliggande platser

Externa länkar

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!