Minnessten (framsida) Oskarshamn Stadsparken

Minnessten (framsida) Oskarshamn Stadsparken

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!