Platsens portalsida: Oskarshamn

Oskarshamns Folkets park ”Parken” ligger sedan 1907 vid korsningen (numera rondellen) Döderhultsvägen och Norra Fabriksgatan.

Tidigare var parkområdet mycket större, men med vikande intäkter, slitna lokaler och en alltmer tynande tillvaro beslöt sig parkens ägare Föreningen Folkets Park u.p.a. Oskarshamn för att bevara den bäst fungerande verksamheten, Dansrotundan från 1936 och avyttra resten av parken.

Stora delar av parken såldes till ICA som under 1990-talet byggde en ny, stor matbutik. Enligt försäljningsplanen skulle den gamla serveringsbyggnaden ”Galejan”, som inköpts 1908 från Norrby hälsobrunn, monteras ner och flyttas till annan plats. Denna plan genomfördes inte, Galejan revs 1995. Även teaterbyggnaden revs vid denna tid.

Planen lyckades i övriga delar. Verksamheten i kvarvarande Folkets park, dvs dansrotundan, har överlevt trots problem med vikande pardansintresse samt nya utmaningar med bland annat Covid 19. Den populära loppisverksamheten går på sparlåga. I lokalerna drivs även konferens- och mässverksamhet.

Föreningen Folkets Park äger även Sagabiografen.

Bildgalleri

Närliggande platser

Externa länkar

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!