Eksjö resecentrum

Eksjö resecentrum har växt fram kring järnvägsstationen. Södra stambanan drogs väster om Eksjö så det blev det framväxande Nässjö som blev Höglandets stora järnvägsknut. Eksjö knöts snabbt till stambanan genom Nässjö-Oskarshamns Järnväg (NOJ) 1869. Stationsbyggnaden ritades av Adolf Emil Melander och stod färdig 1897. Melander ritade även Västervik station i samma stil.

Eksjö var trots allt en liten järnvägsknut under närmare 40 år – tack vare Eksjö-Österbymo Järnväg (EÖJ). Den smalspåriga järnvägen (891 mm) invigdes 1915, men blev aldrig särskilt lönsam. Bolaget förstatligades 1945. Persontrafiken lades ned 1954. Godstrafiken upphörde 1968 och spåren revs upp 1969-70.

Västervik S:t Petri kyrka

Västervik Sankt Petri kyrka

Sankt Petri kyrka ritades av Adolf Emil Melander som även ritat Västerviks station. Kyrkan invigdes 1905 och utgjorde ett komplement samt ersättning till gamla kyrkan Sankta Gertrud. På andra sidan Båtsmansgatan ligger församlingshemmet.

Det ovanliga järnvägsspåret med tre skenor, med möjlighet att köra båd normalspåriga och smalspåriga tåg, passerar kyrkan på väg in till Västerviks station.

Västerviks station

Västerviks station

Västervik blev en järnvägsort 1879 när Västervik-Åtvidaberg-Bersbo Järnväg (VÅBJ) invigdes. I Bersbo strax utanför Åtvidaberg anslöt Norsholm-Bersbo Järnväg (NBJ). Norsholm låg på stambanan mellan Linköping och Norrköping.

1879 fick Västervik även förbindelse till Hultsfred med Hultsfred-Västerviks Järnväg (HWJ). Denna bana anslöt till VÅBJ i Jenny några kilometer utanför Västervik centrum. Samtliga dessa järnvägar var smalspåriga (891 mm).

Stationshuset från 1879 är utformat som en italiensk renässansvilla. Arkitekt var Adolf Melander. Han ritade stationshus längs banorna från Hultsfred till Norsholm. Han ritade även Eksjö station.

1906 fick Västervik ännu en väg ut till Stambanan när den normalspåriga Östra centralbanans (ÖCJ) östliga gren från Linköping via Bräkne-Säby till Åtvidaberg invigdes.

VÅBJ köpte upp HWJ 1914. Det nya bolaget döptes till Hultsfred-Västervik-Åtvidaberg-Bersbo Järnväg. Detta bolag köpte 1924 upp NBJ. Det nya bolaget kom att heta Norsholm-Västervik-Hultsfreds Järnvägar (NVHJ). Bolaget förstatligades 1949.

Trafiken mellan Västervik och Linköping förbättrades genom att sträckan mellan Västervik och Åtvidaberg byggdes om till normalspår 1964. Trafiken mellan Åtvidaberg och Norsholm lades dock ner samma år. Ombyggandet av banan till normalspår innebar att det byggdes treskensbana mellan Västervik och Jenny för de smalspåriga tågen mot Hultsfred.

På stationen samsas sedan 1964 normalspår och smalspår. På stationen samsas även tågen med bussar. Den ordinarie trafiken på smalspåret mellan Hultsfred och Västervik lades ner 1984, men det bedrivs sommartrafik.

Kalmar Länstrafik (KLT) har försäljningskontor på stationen.