Linnés Hammarby

Carl von Linné  köpte gården Hammarby år 1758. Gården som ligger ca 10 km SO om Uppsala blev familjens sommarhem. Här ute kunde Linné experimentera och odla i större skala. I kålgården odlas fortfarande grönsaker från hans tid och markerna brukas än i dag som på Linnés tid.

Hit vandrade Linné med sina studenter, medan de samlade och studerade inte bara växter utan  allt levande. Det var muntra promenader, man sjöng och musicerade,  åt frukost i det gröna och det stora antalet studenter som ville följa med gjorde övriga professorer avundsjuka. Idag har man återupptagit hans olika vandringar under namnet Linnéstigar.

Nära huvudbyggnaden ligger den kvadratiska paviljongen från 1769 som Linné använde som föreläsningssal. Där inne finns hans stol och studenternas bänkar kvar. I paviljongen förvarades också de unika samlingarna av 19 000 pressade växter, insekter, snäckor, böcker, 3 000 brev och handskrivna manus. Samlingarna såldes senare av familjen till England och finns i Linnean Societys museum i London.

Linnés Råshult

Linnés Råshult

Linnés födelsehem har blivit hembygdsmuseum och kulturreservat. Familjen Linnaeus flyttade från Råshult till Stenbrohult när Carl var två år.

Råshult och minnesstenen ligger vid Södra stambanan strax norr om Älmhult och kan ses från passerande tåg öster om spåren.

Resepraktikan har gjort två bonusfilmer om Råshult, länkar till YouTube finns i listan längre ner på sidan.

Uppsala Linnémuseet

I Uppsala kretsar mycket kring Carl von Linné.  Innan han fick sin professur i Uppsala arbetade Linné tre år som läkare i Stockholm. Det nuvarande Linnémuseet, som ligger i hörnet av Linnéträdgården längs Svarbäcksgatan, var familjen Linnés bostad under åren 1743-1778. Här höll Linné sina föreläsningar och huset blev internationellt centrum för medicinsk och naturvetenskaplig forskning under slutet av 1700-talet.

När Linné blev föreståndare för trädgården 1741 planerade han en del av trädgårdens rabatter med perenner på en sida och anueller på den andra, allt enligt sitt sexualsystems med 24 klasser. Han lät också uppföra ett nytt orangeri, som ritades av Carl Hårleman.

Uppsala Stadsträdgården

Stadsträdgården anlades för mer än 150 år sedan på mark som varit allt från lertäkt till betesvall, humlegård och köksträdgård åt slottet. I slutet på 1800-talet insåg man att stadsborna behövde parker för promenader och rekreation och området blev Uppsalas välbesökta stadspark mitt i staden.

Till parkens 150 års jubileum renoverade man näckrosdammen och den lilla ön som kallas för Lycksalighetens ö. Linné hade studerat floran och faunan i området och till Linnénjubileet  år 2007 skapade man här hans arbetsrum med skrivbord och stol på en randig matta av perenner. Även bordet och stolen fylldes med växter. Intill finns en uppförstorad ”plugghäst”.

Åkarp fd gravhög vid Södervångskolan

Åkarp fd gravhög vid Södervångskolan

Carl von Linné passerade Åkarp under sin skånska resa 1749. Han stannade till för en titt på en gravhög från forntiden. Detta fornminne började förstöras på 1800-talet och var helt borta vid sekelskiftet 1900.

Numera finns en informationstavla till minne av Linnés resa, den bortgrävda gravhögen samt en likaledes försvunnen väderkvarn. Skylten står vid infarten till Möllegården kultur.

På andra sidan Alnarpsvägen ligger Södervångskolan.