Eslövs station

Eslövs station

Eslöv kan tacka järnvägen för sin utveckling. Södra stambanan drogs genom bygden och stationen anlades 1858, men ersattes av en ny byggnad 1866. Nuvarande stationshuset, som ritades av Folke Zetterwall, är från 1914. Stationen blev en mycket viktig knutpunkt varifrån det drogs linjer till många skånska städer som ville ha anslutning till stambanan.

Landskrona & Helsingborgs Järnvägar (L&HJ) (1865) byggdes för att de båda hamnstäderna skulle få den åtråvärda förbindelsen till Södra stambanan. Den skånska porten mot kontinenten, Ystad, fick sin anslutning 1866 genom Ystad-Eslövs järnväg (YEJ). Drygt tio år senare öppnades linjen Eslöv – Hörby Järnväg (EHJ). 1898 som knöts Eslöv ihop med Klippan då Röstånga-Eslövs Järnväg (REJ) invigdes. Sedan tidigare fanns förbindelsen Klippan-Röstånga Järnväg (KRJ).

Banorna förstatligades på 1930- och 40-talen. Persontrafiken mellan Klippan och Eslöv upphörde 1961 och banan mellan Eslöv och Röstånga revs upp samma år. Sträckan Eslöv-Hörby lades ner 1967 och även denna bana revs ganska omgående upp.

På senare år har tågresandet fått ett uppsving och tågentusiaster kunde glädjas åt att persontrafik mellan Eslöv och Helsingborg via Marieholm och Teckomatorp återupptogs 2016!

Stationsbyggnaden är byggnadsminne sedan 1986. Ytterligare delar av stationsområdet blev byggnadsminne år 2007. Av intresse är den gång under järnvägen som binder samman perrongerna och stationen – den första av sitt slag i Sverige.

Inne på stationen finns en minnesplakett över de finska krigsbarnen som kom till Skåne. Plaketten sattes upp 2011.

Eslövs busstation ligger i anslutning till järnvägsstationen.

Kumla station

Kumla station

Kumla blev en järnvägsort 1862 när Örebro fick järnvägsförbindelse till stambanan i Hallsberg. Staten byggde och förvaltade Statsbanan Hallsberg – Örebro.

Kumla utvecklades till en liten järnvägsknut när det privata Kumla–Yxhults Järnväg påbörjade sin verksamhet 1883. Den från början sex kilometer långa banan utvecklades efter hand till Yxhults olika verksamheter. Järnvägen förlängdes till Norrtorp när avfallsåtervinningsbolaget SAKAB började sin verksamhet. Bolaget har bytt ägare ett par gånger och heter numera (2018) Fortum Waste Solutions.

Det ursprungliga stationshuset ersattes 1900 med en ny och ståtligare byggnad ritad av Folke Zettervall. Stationshuset har ett för svenska förhållanden ovanligt utseende. Materialvalet var lokalt med stenar från Hälletofta och takskiffer från Grythyttan.

Under Resepraktikans besök 2018 passerade ett antal olika tåg. Anmärkningsvärt var att Krösatågens Vicke Viking, som till vardags trafikerar sträckan Emmaboda-Karlskrona,  svischade förbi. Kanske på väg till service i lokverkstäderna i Örebro?

Busstationen ligger i anslutning till järnvägsstationen.

Stockholm Centralstation

Stockholm Centralstation

År 1871 fick Stockholm äntligen en tågstation i stadens centrum när sammanbindningen av linjerna från söder och norr blev blev färdig. Projektet planerades av Nils Ericson. Man fyllde ut delar av Klara sjö för tågspåren och Järnvägsstyrelsens chefsarkitekt Adolf W. Edelsvärd skapade här sitt största stationshus i fransk renässansstil. Edelsvärd ritade även järnvägsparken intill.

Till den högtidliga invigningen i juli 1871 hade 300 arbetare inbjudits förutom kungligheter.

På 1920-talet revs banhallen och byggdes om till vänthall under ledning av Folke Zettervall, som var SJ:s chefsarkitekt. Fortfarande kan man både beundra och dricka vatten ur fontänen med en jordglob på toppen, ritad av Zettervall. Han designade även belysningen i hallen bestående av hängande konsoler – numera försedda med kopior av glaskuporna Luzette.

På 1950-talet bands tågstationen samman med den nya tunnelbanestationen T-Centralen via en gång under Vasagatan.

Vid senaste restaureringen 1988-93 tog man tillvara en del av de ursprungliga detaljerna. Nya tillägg blev bland annat konstnären Ulrik Samuelsons väggmosaiker på den västra långväggen.

Eftersom pendeltågen fick en ny station Stockholm City sommaren 2017 är det endast fjärrtågen som trafikerar Centralstationen. Från den utbyggda gången mot T-banan finns det anslutande rulltrappor till pendeltågen.

Sävsjö station

Sävsjö station

Sävsjö ligger vid Södra stambanan. Den första stationen invigdes 1864 efter ritningar av August Edelswärd. På 1920-taet ersatte ett nytt hus ritat av Folke Zetterwall den gamla stationen. Sävsjö blev en liten järnvägsknut när smalspårsbanan (891mm) Hvetlanda – Sävsjö Järnväg (HvSJ) stod klar 1885. Vallsjöbaden blev ett populärt sommarresmål för folk både från Sävsjö och Vetlanda.

1915 slogs banan samman med Hvetlanda–Målilla Järnväg till Hvetlanda Järnvägar (VJ). Detta bolag förstatligades och inkorporerades i SJ 1946. Persontrafiken mellan Sävsjö och Vetlanda upphörde 1961. Godstrafiken lades ner officiellt 1972. Därefter (1972-1973) revs banan upp mellan Sävsjö och Vetlanda. Banvallen mellan Sävsjö och Vallsjöbaden används som cykelväg. 

Stationen trafikeras numera av lokaltågen Krösatågen mellan Växjö, Nässjö och Jönköping. Rikstågen mellan Malmö och Stockholm stannar inte längre.

Stationshuset har använts som butikslokaler för möbel- och inredningsföretaget Baazar. Butiken verkar inte ha öppet på lördagarna längre.

Vid stationen ligger Sävsjös busstation. Här finns även en vattenhäst från ånglokstiden kvar. Något norr om stationen finns det gamla stationsvattentornet. Tornet har tyvärr förfallit en hel del under de senaste åren.