Eksjö kyrka

Eksjö kyrka

Eksjö kyrka ligger vid Stora torget. Kyrktornet uppfördes 1784 och nuvarande kyrkobyggnaden byggdes 1887-1889. Arkitekt Johan Fredrik Åbom. Kyrkan byggdes om 1942-43. I samband med …

Jönköping gymnastikhuset

Månen och Venus 190102

Läroverkets gymnastikhus uppfördes 1878-1881 efter ritningar av Johan Fredrik Åbom. Informationstavla finns på huset

Residenset i Jönköping

Månen och Venus 190102

Landshövdingen residens, som ligger vid Rådhusparken, uppfördes 1884-1886. Ursprungsritningarna gjordes av arkitekten Johan Fredrik Åbom. En del ändringar genomfördes av Herman Holmgren.