Aneby Korskyrkan

Aneby Korskyrkan

Korskyrkan vid korsningen Karlegatan och Kapellgatan i Aneby är Aneby Baptistförsamlings kyrkobyggnad. Församlingen är del av Evangeliska frikyrkan.

Aneby kyrka

Stationsamhället Aneby växte fram i skärningspunkten mellan fyra socknar. Huvuddelen kom dock att ligga i Bredestads socken. Likt många andra nygrundade samhällen längs stambanor, som …