Eksjö Biografen Metropol

Eksjö Biograf Metropol

Metropolbiografen ligger på Nygatan nära Stora torget. Sedan 1983 drivs biografen ideellt av föreningen Metropol Eksjö Biografförening.

Biografföreningen tilldelade Eksjö kommuns kulturpris 2017. ” … för deras mångåriga kulturgärning där varaktighet, långsiktighet och nyskapande har möjliggjort att Metropolbiografen förblivit en källa av film och upplevelser för såväl ung som gammal.”

Eksjö brandstation

Brandstationen i Eksjö moderniserades under 2010-talet och den nya räddningsstationen på Västerlånggatan invigdes 6/12 2013. Resepraktikan var vid brandstationen under sommaren 2013 och då var, som man kan se av fotografiet, bygget i full gång.

I kommunen finns i januari 2018 brandstationer även i Mariannelund och Hjältevad.

Räddningstjänstens Brandmuseum ligger i Gamla stan på Östra Bakgatan.

Eksjö garnison

Eksjö garnison

Eksjö har sedan länge varit en av de starkaste garnisonsorterna i Sverige. Staden har trots de stora nedläggningarna av förband lyckats behålla något av den militära närvaron. I 12:s kaserner avvecklades på 1990-talet och även regementet har lagts ner. Det andra regementet Ing 2 finns dock kvar i sina kaserner som de tog över när Smålands husarregemente avvecklades 1937.

På andra sidan rondellen verkar ännu Eksjö soldathem. Vid rondellen finns ett minnesmonument från mer försvarsmaktspositiva tider: En gratulationsskulptur från Eksjö kommun till Ing 2 när det uppgraderas till regemente 1963.

Eksjö kyrka

Eksjö kyrka

Eksjö kyrka ligger vid Stora torget. Kyrktornet uppfördes 1784 och nuvarande kyrkobyggnaden byggdes 1887-1889. Arkitekt Johan Fredrik Åbom. Kyrkan byggdes om 1942-43.

I samband med rivningen av den gamla kyrkan hittades en runsten. Den står numera utanför kyrkan. Troligen är det Eksjös riksträd som står i närheten av runstenen.

Eksjö Nya vattentornet

Eksjö nya vattentornet

Nya vattentornet ligger på toppen av kaffekullen öster om centrala Eksjö. För att komma till tornet kan man till en början följa den gamla banvallen för Eksjö-Österbymo Järnväg (EÖJ).

Strax nedanför tornet höll ett nytt villaområde, Prästhagen, på att växa fram vid resepraktikans besök i slutet av maj 2013.

Det nya tornet ersatte det gamla vattentornet nere i stan på 1970-talet.

Vattentornet fungerar likt många andra torn som en magnet på klottrare och graffitimålare. 2013 fanns det ett par färglada djur målade på den runda ytan.

Eksjö resecentrum

Eksjö resecentrum har växt fram kring järnvägsstationen. Södra stambanan drogs väster om Eksjö så det blev det framväxande Nässjö som blev Höglandets stora järnvägsknut. Eksjö knöts snabbt till stambanan genom Nässjö-Oskarshamns Järnväg (NOJ) 1869. Stationsbyggnaden ritades av Adolf Emil Melander och stod färdig 1897. Melander ritade även Västervik station i samma stil.

Eksjö var trots allt en liten järnvägsknut under närmare 40 år – tack vare Eksjö-Österbymo Järnväg (EÖJ). Den smalspåriga järnvägen (891 mm) invigdes 1915, men blev aldrig särskilt lönsam. Bolaget förstatligades 1945. Persontrafiken lades ned 1954. Godstrafiken upphörde 1968 och spåren revs upp 1969-70.

Eksjö stadshuset

Eksjö stadshus

Huset byggdes ursprungligen 1846 som skola. Verksamheten flyttade på 1910-talet när Östanåskolan stod färdig. Efter att ha använts för olika ändamål byggdes fastigheten om till Stadshus (1930) efter ritningar av Klas Thörnborg. Kommunens administrationsbyggnad finns på andra sidan Södra Kyrkogatan.

Vid ingången finns ett skylt med kommunens vänorter. 2015 är vänorterna följande: Neusäss (Tyskland), Schneverdingen (Tyskland), Barlinek (Polen), Ærø (Danmark).


Eksjö tingsrätt

Eksjö var länge tingsplats både för Eksjö stad och det omkringliggande Södra Vedbo härad. Häradet hade haft tingsplats i Eksjö, men det var först 1875 som ett för ändamålet specialiserat tingshus färdigställdes vid Tingshusgatan. Lokalerna blev snart för små och ett nytt tingshus (nuvarande tingsrätten) stod klart 1960, ritat av arkitektfirman Åkerlund. John Åkerlund bidrog till att fastställa häradsvapnet på fasaden. Förlagan var från 1558.

Rådhusrätten stod husvill efter den stora branden 1856. Ett nytt rådhus stod klart 1862. Rådhuset är numera Stadshotell. Rådhusrätten drogs in 1940 och Eksjö blev en del av Södra Vedbo tingslag. 1948 slogs Södra och Norra Vedbo samman till en gemensam domsaga. Tingsstället i Tranås blev dock kvar även efter tingsrättsreformen och lades ner först 1991.

Eksjö tingsrätt bildades vid tingsrättsreformen av Norra och Södra Vedbo domsaga samt Njudungs domsaga. Av Njudungs tingställen lades Sävsjö ner 1971 och i Vetlanda några år senare.

Under den stora vågen av sammanslagningar av tingsrätter och domsagor i början på 2000-talet var Eksjö tingsrätts framtid hotad. Faran undanröjdes i början av 2010-talet – för den här gången. Numera tillhör Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås och Vetlanda kommuner Eksjö tingsrätts domsaga.

Eksjö Trästaden

Eksjös stora utflyktsmål är dess bevarade centrum av trähusbebyggelse med en del hus från 1600-talet. Centrala Eksjö består av två delar. Området söder om Stora torget brann ner i storbranden 1856, medan bebyggelsen norr om torget klarade sig.

Av särskilt intresse är till exempel Aschanska gården, ett ståtligt hem där tiden står stilla. Ett annat museum är Fornminnesgården som drivs av Eksjö Musei- och hembygdsförening. Fornminnesgården finns på Arendt Byggmästares gata 22.

Runtomkring i trästaden finns kartor uppsatta över området. Turistbyrån ligger centralt i trästaden.

Eksjö är en intakt stad med endast ett fåtal motsvarigheter i Sverige. Tillsammans med Hjo och Nora bildar Eksjö Tre trästäder.

Hoppa till verktygsfältet