Bruzaholm station

Bruzaholm station

En av stationerna längs gamla Nässjö – Oskarshamns Järnväg (NOJ) som har trafikerats av Krösatågen. 

Eksjö kyrka

Eksjö kyrka

Eksjö kyrka ligger vid Stora torget. Kyrktornet uppfördes 1784 och nuvarande kyrkobyggnaden byggdes 1887-1889. Arkitekt Johan Fredrik Åbom. Kyrkan byggdes om 1942-43. I samband med …

Eksjö museum

Eksjö museum

Eksjö museum ligger granne med Fornminnesgården i utkanten av trästaden. Museet har tre basutställninger: Om Eksjö genom seklerna, om Smålands militärhistoria och om Albert Engström. …

Eksjö stadsbibliotek

Eksjö stadsbibliotek är både ett folkbibliotek och skolbibliotek. Byggnaden binder samman I 12:s gamla kasernområde med Östanåskolan. 2015 fyllde stadsbiblioteket 100 år!

Hjältevad station

Hjältevad station

Tåget stannar till vid Hjältevad station längs gamla Nässjö – Oskarshamn Järnväg (NOJ).

Hult station

Hult station

Hult station ligger längs gamla Nässjö-Oskarhamns Järnväg (NOJ). Stationen är mest känd för att Lars Engström förestod stationen 1878-1914. Lars var Albert Engströms far. Albert …

Ingatorp station

Ingatorp station

Ingatorp mellan Hjältevad och Mariannelund längs gamla Nässjö – Oskarshamns Järnväg (NOJ). Nuvarande stationshuset är från 1919.