Jönköping fd länsresidens

Månen och Venus 190102

Mellan 1819 och 1886 var fastigheten på Östra Storgatan 59 länsresidens. På huset finns en informationstavla där man kan läsa mer.

Jönköping gymnastikhuset

Månen och Venus 190102

Läroverkets gymnastikhus uppfördes 1878-1881 efter ritningar av Johan Fredrik Åbom. Informationstavla finns på huset

Jönköping Kulturhuset och Folkets Bio

Månen och Venus 190102

Efter ockupationen av Gamla brandstationen fick slutligen ungdomarna ett kulturhus på Tändsticksområdet. Detta skedde 1982. Granne med Kulturhuset är Folkets bio.

Jönköping Lokstallarna

Månen och Venus 190102

Lokstallarna byggdes om 1988 och har numera en annan typ av hyresgäster som vårdcentralen Bräcke Diakoni och LOFT Reklambyrå.