Hoppa till verktygsfältet

Göta hovrätt

Månen och Venus 190102

Göta hovrätt inrättades 1634. Byggandet av hovrättens huvudbyggnad påbörjades år 1639 med ritningar troligen av Simon de la Vallée. Hovrätten flyttade in 1650 trots att […]

Idas skola och park

Månen och Venus 190102

Skolan är namngiven efter Ida Ljungkvist (1843-1881). Hon var Karl Ottonin Ljungkvists (ägare till Munksjö pappersbruk) första hustru. Tillsammans med sin andra hustru Klara donerade […]

Jönköping Rådhusparken

Månen och Venus 190102

Rådhusbyggnaden uppfördes ursprungligen som Allmänt läroverk 1866-1867 efter ritningar av Fridolf Wijnbladh. När läroverket flyttade till nya lokaler byggdes byggnaden om till rådhus, vilken invigdes 1914. I […]

Jönköping centralstation och resecentrum

Jönköping centralstation

Jönköpings resecentrum är ett viktigt nav för buss- och tågförbindelser. Jönköpings centralstation började trafikeras i samband med att Södra stambanan färdigställdes mellan Falköping och Nässjö. […]

Jönköping Dunkehallaravinen

Månen och Venus 190102

Vandringsleden längs Dunkehallaån är en av Jönköpings sevärdheter. Längs de många fallen i ån växte Jönköpings första industrier fram. Numera har det mesta rivits, men […]

Jönköping fd länsresidens

Månen och Venus 190102

Mellan 1819 och 1886 var fastigheten på Östra Storgatan 59 länsresidens. På huset finns en informationstavla där man kan läsa mer.

Jönköping Friluftsmuseet

Månen och Venus 190102

I samband med grundandet av stadsparken uppstod även tanken att skapa ett ”Skansen” för norra Småland. Eldsjälen i detta arbete var ingenjören och kulturvårdaren Algot […]

Jönköping Fågelmuseet

Månen och Venus 190102

Regementsläkaren Herman Nyqvist (1856-1923) donerade 1913 sin fågelsamling till Stadsparkssällskapet. Ett särskilt hus byggdes för samlingen, ritad av Oskar Öberg. Samlingen har kompletterats något och […]

Jönköping gymnastikhuset

Månen och Venus 190102

Läroverkets gymnastikhus uppfördes 1878-1881 efter ritningar av Johan Fredrik Åbom. Informationstavla finns på huset

Jönköping Hospitalsområdet

Månen och Venus 190102

Hospitalsområdet är en byggnadsmiljö från 1700- och 1800-talet som fungerade som stadens hospital fram till 1820-talet. Miljön är välbevarad och i sysslomannabostaden fanns till 2016 […]

Jönköping Hovrättstorget

Månen och Venus 190102

Hovrättstorget erbjuder ett flertal sevärdheter som Gamla Rådhuset, Hovrätten och Jönköpings teater. På torget finns konstverket Torgbrunn (1951) av skulptören Sven Lundqvist. Fram till våren 2012 fanns tingsrätten […]

Jönköping Jönköpings-Posten

Månen och Venus 190102

Jönköpings-Posten grundades år 1865 av Herman Hall. Tidningen är numera en oberoende borgerlig sexdagarstidning. Tidningen ingår i Hallpressen. Utöver Jönköpings-Postens huvudredaktion finns även andra centrala […]

Jönköping Klockstapeln

Månen och Venus 190102

Likt ett främmande rymdskepp vakar klockstapeln över Jönköping. Klockstapeln fanns ursprungligen i Norra Solberga i Nässjö kommun. Församlingen byggde en ny kyrka i början av […]

Jönköping Kristinagården

Månen och Venus 190102

Kristinagården är församlingshem för Kristine kyrka. Byggnaden byggdes ursprungligen 1692-1696 som skola efter ritningar av Erik Dahlbergh. Byggnaden fungerade som skola fram tills elementärläroverket stod färdigt […]

Jönköping Kristine kyrka

Månen och Venus 190102

Stenkyrkan utan torn uppfördes efter ritningar av H. Gottwalt 1649-1673. Kyrkan namngavs efter drottning Kristina. Tornet färdigställdes 1686. Kyrkan brann 1790. I anslutning till kyrkan […]

Jönköping Kulturhuset och Folkets Bio

Månen och Venus 190102

Efter ockupationen av Gamla brandstationen fick slutligen ungdomarna ett kulturhus på Tändsticksområdet. Detta skedde 1982. Granne med Kulturhuset är Folkets bio.

Jönköping Kupan

Månen och Venus 190102

Röda Korsets har en mötesplats och secondhand Kupan i ett vackert trähus i Jönköping på Klostergatan 3. Förr hade de en stor butik på Tändsticksområdet, […]

Jönköping Lokstallarna

Månen och Venus 190102

Lokstallarna byggdes om 1988 och har numera en annan typ av hyresgäster som vårdcentralen Bräcke Diakoni och LOFT Reklambyrå.