Nässjö Anneforsdammen

Nässjö Anneforsdammen

Ruinerna efter Anneforsdammen ligger precis innanför Nässjö tätorts gräns. Dammen skapades av Anders Sjölin när han under första halvan av 1800-talet satte igång stora  jordbruksprojekt  på och omkring sin herrgård Ingsberg.

Ingsbergssjön sänktes genom att en stensatt kanal grävdes till Anneforsdammen, där det även fanns en kvarn. Genom sänkningen frigjordes mark för jordbruk och senare för parker och bebyggelse.

Nässjö dubbelminnessten

Nässjö dubbelminnessten

I Nässjö stadspark, vid Ingsbergssjöns norra strand, finns en mäktig minnessten. Stenen är till minne av både en person och av en kollektiv försvarsaktion. Stenen restes 1938.

På den sida som vetter mot sjön finns en mycket svårtydd text till minnet av Erik Gustaf Queckfeldt, född 14 september 1688 i Ingsberg, Nässjö socken, död 7 augusti 1776. Queckfeldt var en av de sista karolinerna. Han deltog både vid Poltava och i Bender.

Stenens andra sida är ”Till minnet av Nässjö allmogens tappra försvar av hembygden under ofredsåret 1612 då Gustaf II Adolf var konung i Sverige”.

Nässjö fd Folkets park

Nässjö Folkets park 2016

Nässjö Folkets park fanns under åren 1907-2011 då det såldes till kommunen. Föreningen hade inte resurser att driva vidare parken och kommunen var mer intresserad av marken än byggnaderna på området.

Teatern, dansrotundan, minigolfbanan och annat fick ge vika för ett nytt bostadsområde med radhus och villor.

Den pampiga ingången från 1917 finns dock kvar för att minnas om tider med underhållning, dans och allmänt hålligång!

Resepraktikan har besökt parken före, under och efter rivningen av den trivsamma folkparken, vilket kan ses i bildspelet nedan.

Nässjö Gamla Rang

Nässjö Gamla Rang textilifabrik

Kvarteret Vipan är ett industrihistoriskt intressant kvarter i Nässjö. Här verkade under mer än ett halvt sekel textilfirman AB Rang. Under årens lopp byggde firman etappvis ut sin verksamhet.

Företaget grundades  1909 som AB Herrkonfektion, bytte därefter namn till AB Klädesfabriken, för att slutligen konsolideras som Rang. Första byggnaden från 1909 ritades av stadsingenjören Nils Christiansen. Fabriken expanderade 1923 längs Kyrkogatan med en byggnad ritad av byggmästaren John A Karlsson. 1936 förlängdes åter fabriken längs Kyrkogatan med en del ritad av Gustav Ruthér. Den karaktäristiska hörndelen med trapphuset tillkom 1950, ritad av arkitekt Berger vid Industribyrån i Stockholm.

Tekoindustrikrisen drabbade även Rang. 1967 tog verksamheten i kvarteret Vipan slut och det som fanns kvar av Rang flyttade till andra lokaler på Sörängsvägen. Kommunen tog över kvarteret och sedan dess har det bedrivits kommunal verksamhet här.

2018 inköpte kommunen en större och vackrare skylt för att ersätta den gamla skylten på hörndelen. Tyvärr hade något led under design, produktion och uppsättning missat att skylten var felstavad. Nu blev NÄJSSÖ-skylten riksbekant. Skylten plockades därefter snabbt ner.

Bildspelet av kvarteret Vipan togs 2017.

Nässjö Ingsbergs herrgård

Nässjö Ingsbergs herrgård

Innan järnvägen kom till Nässjö bestod nuvarande stadskärnan vid stationen av tre gårdar. En liten bit ifrån dessa låg herrgården Ingsberg. Gårdens historia kan spåras tillbaka till 1502. Gården blev herrgård genom säteribildning 1660.

Den för Nässjö sockens tidiga 1800-talsutveckling  viktige Anders Sjölin köpte gården 1802 och lät bygga manbyggnaden 1805. Sjölin, som var bland annat vice häradshövding och postinspektör, satte igång storskaliga sjösänknings- och dikningprojekt, samt utökade gårdens produktiva areal med nyodling och röjning av mossmarker.

Runt manbyggnaden anlades en fyra tunnland stor trädgård med frukt- och bärodlingar. Vid nuvarande Queckfeldtsgatan, dåtidens landsväg, planterades en infartsallé.

En annan för Nässjöbygden välkänd person, Sven Magnus Svensson, köpte i mitten av 1870-talet Ingsberg till sin mor Margareta Andersdotter. Sven Magnus hade gjort sig en stor förmögenhet på plantager och boskapsskötsel i Texas. Han lät bygga om det klassicistiska huset i tidens schweiziska villastil. Svensson själv flyttade inte tillbaka till Sverige.

En stor förändring skedde efter Margareta Andersdotters bortgång  1894. Fastigheten styckades upp i fem mindre fastigheter. Under 1910- och 20-talet styckades fastigheterna upp ytterligare för att omvandlades till bostadstomter åt det växande Nässjö.

1929 köpte Sällskapet för kristerlig kärleksverksamhet manbyggnaden med  omgivande trädgård och park. Huset byggdes om 1930 till en vårdinstitution efter ritningar av länsarkitekten Malte Erichs, vilket kom att påverka huset både interiört och exteriört.

Nässjö kommun köpte fastigheten 1975 och byggde om huset till lågstadieskola. Herrgården renoverades 1979. Skolverksamheten fortsatte, några år i privat regi, till början av 2010-talet då huset såldes till privata intressen.
Litteratur: Margareta Olsson: Carl Petersons villa och Ingsbergs herrgård i Nässjö, Kulturhistorisk bedömning av fastigheterna Sänket 1 och Skansen 4 (2010) PDF

Nässjö milsten Anneforsvägen

Nässjö milsten Anneforsvägen

På vägen ut till Anneforsdammen inne i själva tätorten Nässjö finns en milsten på vänster sida vid  Erkabovägen. Milstenens historia är intressant såtillvida att den under många år stod i hembygdsparken efter att ha räddats dit vid något vägbygge.

Ett antal vägbyggen senare står milstenen åter vid sin gamla plats.

Milstenen är från 1779 då Gustav III var kung och F. V. Hamilton landshövding.

Nässjö motorstadion

Nässjö motorstadion

Nässjö motorstadion ligger lite avsides bakom de andra idrottsanläggningarna på Skogsvallen.

Nässjö Speedwayklubbs något tynande verksamhet ändrades radikalt under 2017-2018. Säsongen 2018 i Allsvenskan startade med en knall då topprankade Piraterna besegrades på bortapremiären 17/5.

Innan föreningen flyttade till Nässjö 1982 hade de varit verksamma i Brassbo utanför Bodafors. På den tiden kallades laget för Brassarna. Kanske är det på gång att åter använda det legendariska namnet.

Nässjö Smålands Dagblad

Nässjö Smålands Dagblad

Smålands Dagblad är en av tidningarna i SmT-gruppen. Tidningen har en brokig historia av att läggas ner och sedan återuppstå. Nuvarande Smålands Dagblad har sitt ursprung i Smålands Dagblad som grundades 1929. Knappt tio år senare köpte Herman Halls Bokbinderi AB i Jönköping upp tidningen. Även Smålands-Tidningen i Eksjö köptes in av detta bolag. I samband med att Hall tog över dessa tidningar lades Smålands-Tidningens avläggare i Nässjö, Nässjö-Posten (grundad 1915), ned.

1987 slogs Smålands-Tidningen och Smålands Dagblad samman till en tidning med namnet Smålands-Tidningen. Huvudredaktionen låg i Eksjö. 2013 återuppstod Smålands Dagblad med huvudkontor i Nässjö och lokalkontor i Sävsjö.

Redaktionen ligger sedan ett par år i Fenixgallerian vid Rådhusgatan. Redaktionen var tidigare verksam på Postgatan.

Nässjö stadshus

Nässjö stadshus

Stadshuset, som ritades arkitektfirman av Ewe & Melin från Malmö, har sedan det byggdes 1913-1914 innehållit många olika verksamheter. Från början fanns både restaurang och hotell i byggnaden, men dessa verksamheter lades ner när Hotell Högland på andra sidan torget stod färdigt i början på 1960-talet.

Nässjö vattentornet

Nässjö vattentorn

Stadens distinkta vattentorn (1963) ligger på en kulle ovanför staden. Härifrån har man en fin utsikt över Nässjö. Ännu bättre utsikt ger en webbkamera på toppen av tornet.

Det nuvarande vattentornet ersatte ett äldre torn på samma plats.

I vattentornet finns utöver vattencistern även lokaler för ett lokalhistoriska museum. Det är inte öppet särskilt ofta, men på sommaren hålls det öppet i samband med aktiviteter i hembygdsparken.

Vattentornet utgör ett slags port till hembygdsparken samt hembygdens historia.

Nässjö Åkersborgs röse

Nässjö Åkersborgs röse

Har man vägarna förbi Handskerydssjön upp mot gamla vandrarhemmet stöter man på Åkersborgs röse, en outforskad bronsåldersgrav från tiden 1100 – 500 f. Kr.

Dungen kring det tvådelade röset utgör en helhet, men den formerar en växtlig duo med ett intilliggande äppelträd.

Runt omkring ligger efterkrigstida villor. I dessa har det växt upp och växer upp barn som säkerligen gärna spelar fotboll. Bakom gravröset-dungen finns en gräsplan med enklare fotbollsmål.

Hoppa till verktygsfältet