Sävsjö Aleholmsskolan

Månen och Venus 190102

Aleholmsskolan är Sävsjös gymnasieskola. Under läsåret 2014-2015 erbjöds följande program: Barn och fritid, Ekonomi, Industritekniska, Naturvetenskap, Restaurang och livsmedel, Samhällsvetenskap, Teknik, Vård och omsorg, Gymnasiesärskola, Skyttegymnasiet, Musik.

Riksskyttegymnasiet, som har inriktning mot i första hand gevär och pistol, drivs i samarbete med Sävsjö SkytteCenter.

Utöver gymnasieprogrammen erbjuder skolan även vuxenutbildning och Svenska för invandrare (SFI).

Den 3 september 2013 fyllde skolan 20 år.

Sävsjö brandstation

Månen och Venus 190102

Räddningstjänsten i Sävsjö har sedan 1967 funnits på Mejensjögatan 6 (tornet är 15 meter högt). I kommunen finns räddningstjänsten utöver Sävsjö även i Stockaryd. Stationerna i Rörvik och Vrigstad lades ner 1996.

I filmen ses brandmännen i en skarp situation. Brand på Tegnérgatan vid Coop Konsum 14 mars 2014. Brandkåren löser uppgiften utan att tveka.

Sävsjö Eksjöhovgårds slottsruin

Månen och Venus 190102

Slottsruinen ligger en bit utanför Sävsjö centrum, men ruinen ansågs så värdefull att den sedan 1947 (när Sävsjö blev stad) har ingått i stadens vapen.

Äldsta källorna dateras till 1287. Nuvarande byggnaden började byggas på 1600-talet, men blev aldrig riktigt klart. På en informationsskylt om ruinen finns en teckning över hur slottet kan ha sett ut i början av 1700-talet. På 1800-talet sålde ägarna husets koppartak och sedan dess har huset varit en ruin. Restaureringar på 1900-talet har förhindrat ytterligare förfall.

Mellan landsvägen och slottsruinen finns en informations- och rastplats med en liten badplats. På andra sidan vägen ligger bland annat Eksjöhovgårds värdshus, brandmuseum och kyrka.

Sävsjö Eksjöhovgårds värdshus & museer

Månen och Venus 190102

Restaurang Eksjöhovgårds värdshus ligger i gårdens huvudbyggnad från 1805. Värdshuset är huvudsakligen en lunchrestaurang, men går även att boka för konferenser.

Kring huvudbyggnaden finns en del att titta på. Här fanns tidigare ett vandrarhem som drevs av Sävsjö camping.

Sävsjö brandmuseum drivs av Sävsjö hembygdsföreningen. Museet har inga ordinarie öppettider, men det ges guidade visningar. Hembygdsföreningen ansvarar även för en statarstuga samt ett skomakerimuseum.

En bit från värdshuset ligger ett vackert lusthus.

Sävsjö Eksjöhus

Månen och Venus 190102

Sävsjö Trähus AB var en hustillverkare som grundades 1968. Sedan årsskiftet 1987-1988 ingick företaget i Midway Holding AB. Företaget köptes upp av Eksjöhus 2014.

Varumärket Sävsjöhus upphörde 2016, men produktionen av Eksjöhus finns kvar i Sävsjö. Kontor och tillverkning finns på Odengatan 55 på östra sidan av järnvägen. Gamla banvallen från Sävsjö mot Vetlanda går längs fabriksbyggnaderna.

Sävsjö FritidsCenter

Månen och Venus 190102

Sävsjö FritidsCenter är namnet på de kommunala sport- och fritidsanläggningarna som finns söder om väg 127, med infart till Hägnevägen.

Enligt kommunens webbplats (2014) ingår följande anläggningar i Sävsjö FritidsCenter:

* Familjebadet, äventyrsbad för hela familjen
* Hofgårdsbadet, friluftsbad
* Hofgårdsvallens idrottsanläggning, 2 gräsplaner och friidrottsanläggning och omklädningsbyggnad.
* Sävsjö Ishall
* Sävsjö Sporthall
* Tennisbanor, 3 grusbanor vid Sporthallen
* Motionsspår runt Eksjöhovgårdssjön
* Sävsjö Camping

Sävsjö FF:s klubbstuga ligger på området. Föreningen har sin hemmaarena på Hofgårdsvallen.

Sävsjö hembygdsparken

Månen och Venus 190102

Hembygdsparken, tidigare Fornminnesparken, ramas in av Hembygdsvägen, Djurgårdsgatan och Östra Parkgatan. I parken finns bland annat ett antal byggnader från Sävsjö stad och närliggande socknar. Det finns även en gammal milsten på området.

I parken hålls årligen traditionellt midsommarfirande.

Parken drivs av Sävsjö Hembygdsförening. På föreningens gamla hemsida finns en informativ dokumentation av byggnaderna i parken.

Sävsjö Högagärdebacken

Månen och Venus 190102

På sommaren står liften stilla och snökanonerna är tysta. På vintern är det bättre fart – när vädret tillåter.

Skidbacken drivs av IFK Sävsjö. Backen invigdes 1981, kaffestugan 1987. Snökanoner införskaffades inför säsongen 95-96. På föreningens hemsida finns det information om liftpriser, uthyrning av utrustning mm.

Högst uppe på backen finns Sävsjö vattentorn.

Sävsjö kaféerna vid Torkån

Månen och Venus 190102

Ett riktigt trevligt utflyktsmål i Sävsjö har varit de två caféerna som ligger mittemot varandra på Kopparslagargatan och längs Torkån (Sävsjöån).

Detta utflyktsmål reducerades dock under år 2014 till att endast ett café, Melins konditori i det gröna huset, finns kvar. Det andra caféet, Nøkkerosen i det bruna huset, slog igen och huset tömdes på sin inredning. Fastigheten byggdes om till bostadshus.

Melins har sedan bilderna togs gjort en trevlig tillbyggnad, men ett café är inte riktigt ett lika spännande utflyktsmål som en plats med två caféer.

På andra sidan ån ligger Lundbergsplan.

Sävsjö kommunalhuset

Sävsjö kommunalhus

Nuvarande Sävsjö ligger i Västra härad i Njudung. Häradets tingställe flyttades runt en del genom åren. Under 1600-talet låg det i Sävsjö by. 1694-1734 i Vrigstad; 1734 – 1908 i Komstad. Från 1908 verkade rätten i Sävsjö i det nybyggda tingshuset med ritningar av John Johnsson, Värnamo. När tingsstället flyttades från Komstad till Sävsjö såldes det gamla tingshuset, det nedmonterades och byggdes slutligen upp i Vrigstad som pensionat Granbacken. 

1934 slogs Västra och Östra Härads domsagor samman till Njudungs domsaga med två tingslag. 1948 slogs dessa samman till ett tingslag, men med två tingställen. Tingsstället i Sävsjö lades ner i samband med tingsrättsreformen 1971, då Njudungs domsaga uppgick i Eksjö tingsrätts domsaga. Tingsstället i Vetlanda lades ner några år senare.

Sävsjö blev stad 1947, men förblev under landsrätt. Sävsjö kommun bildades gradvis 1971-1974 då Sävsjö stad slogs samman med Hjälmseryds kommun samt med delar av Vrigstads kommun och delar av Bäckaby kommun.

Sävsjö kommunalhus består av två huvuddelar. Dels av tingshuset från 1908, dels av ny- och tillbyggnader från 1970-talet och framåt.

Sävsjö Kommunalhuset

Månen och Venus 190102

Nuvarande Sävsjö ligger i gamla Västra härad i Njudung. Häradets tingställe flyttades runt en del genom åren. Under 1600-talet låg det i Sävsjö by. 1694-1734 i Vrigstad; 1734 – 1908 i Komstad. Från 1908 verkade rätten i Sävsjö i det nybyggda tingshuset med ritningar av John Johnsson, Värnamo.

När tingsstället flyttades från Komstad till Sävsjö såldes det gamla tingshuset, det nedmonterades och byggdes slutligen upp i Vrigstad som pensionat Granbacken. 

1934 slogs Västra och Östra Härads domsagor samman till Njudungs domsaga med två tingslag. 1948 slogs dessa samman till ett tingslag, men med två tingställen. Tingsstället i Sävsjö lades ner i samband med tingsrättsreformen 1971, då Njudungs domsaga uppgick i Eksjö tingsrätts domsaga. Tingsstället i Vetlanda lades ner några år senare.

Sävsjö blev stad 1947, men förblev under landsrätt. Sävsjö kommun bildades gradvis 1971-1974 då Sävsjö stad slogs samman med Hjälmseryds kommun samt med delar av Vrigstads kommun och delar av Bäckaby kommun.

Sävsjö kommunalhus består av två huvuddelar. Dels av tingshuset från 1908, dels av ny- och tillbyggnader från 1970-talet och framåt.

Sävsjö Kulturhuset & Röda Kvarn

Månen och Venus 190102

Kulturhuset stod klart 1995 och en stor del av kommunens kultur- och fritidsliv finns i huset. Här finns bland annat biografen Röda Kvarn, dansbana, kommunal musikskola, bowling mm. Det anordnas konserter och konferenser. Sävsjös riksteaterförening heter Teaterföreningen Va´Du Vill.

Tidigare låg Röda Kvarn vid Storgatan på andra sidan järnvägen. Byggnaden revs omkring 2016-2017.

Kulturhuset i Sävsjö ligger på Mejensjögatan 2 mellan före detta stadshotellet och Perennparken. Det går även stigar via Sanatorieparken till Ljunga park.

Sävsjö Minnet av Folkets park

Månen och Venus 190102

Sävsjö Folkets park låg på denna plats mellan åren 1923 och 1971. En park hade redan anlagts 1910 på nuvarande hembygdsparkens område, men efter drygt 10 år flyttades parken upp till Spången.

Folkparken lyckades aldrig riktigt hantera konkurrensen från andra nöjesetablissemang i tex Vetlanda eller Vallsjöbaden och 1971 tog eran slut. Kommunen köpte marken och rev parken 1973 för att upplåta marken till det nuvarande villaområdet.

På platsen finns ett minnesmärke med bland annat en illustration som visar hur byggnaderna i Folkparken låg i förhållande till den nuvarande bebyggelsen. Minnesmärket, som invigdes 2003, bekostades av Sävsjöpojkarna.

Sävsjö Perennparken & Lagunen

Månen och Venus 190102

Den kanske vackraste platsen i Sävsjö är Perennparken med Lagunen. Sävsjöån är delvis uppdämd till en lagun. På den lilla ön i laguner sitter Näcken som träskulptur.

Det hålls en del arrangemang i parken som nationaldagsfirande. Om vädret är dåligt kan man ta sin tillflykt till ett vindskydd.

Perennparken och Lagunen utgör delar av Sävsjö trädgård.

Ån skiljer parken från Kulturhuset.

Sävsjö sanatorium Ljunga Park

Månen och Venus 190102

Ljunga Park var en restaurang, hotell- och konferensanläggning fram till 2018. anläggning fanns i de byggnader som uppfördes 1907 så som Sävsjö sanatorium (enligt uppgift är byggnaden norra Europas största träbyggnad). På hotellet serveras även dagens lunch.

Sävsjö hade sedan 1870-talet varit känt som en kurort för lungsjukdomar, särskilt tuberkulos. I början av 1900-talet var verksamheten och lokalerna föråldrade och det nya sanatoriet ersatte de tidigare verksamheterna.

Sanatoriet drevs framgångsrikt till andra världskriget, då bättre läkemedel och hygien medförde att det inte tillkom några nya patienter. Göteborgs stad köpte sanatoriet och inrättade ett sjukhus i byggnaden. Denna verksamhet drevs till 1981 då verksamheten ansågs vara för dyr och därför avvecklades. Efter olika turer som bland annat flyktingförläggning i slutet på 80-talet och början på 90-talet i Röda Korsets regi omvandlades verksamheten 1999-2000 till nuvarande Ljunga Park.

Vid den stora inandringen 2015 användes delar av anläggningen som flyktingförläggning. När denna verksamhet avvecklades efter några år togs ett helt nytt grepp över verksamheten och en ombyggnad av fastigheten till lägenheter påbörjades.

För lunchbesökarna i de storslagna lokalerna var beslutet om nedläggning av restaurangen 2018 mycket tråkigt.

Runt om sanatoriet anlades ursprungligen en park, som fortfarande finns kvar. Det går att promenera fritt mellan hotellet och ån längs olika stigar och gångar. Sanatorieparken gränsar till Sävsjö Perennparken.

Sävsjö SkytteCenter

Månen och Venus 190102

Sävsjö SkytteCenter finns på Odengatan 13 i Arlas gamla ostlager. Centret invigdes den 5 maj 2004 av Carl XVI Gustaf. 

Centret erbjuder olika skytteaktiviteter som trekamp och femkamp.En storslagen klättervägg beräknas stå klar julen 2014.

Utanför entrén står ett verk av motorsågskonstnären Sören Niklasson. Kniven invigdes i samband med en knivmässa 2005. Verket bekostades av Sävsjöpojkarna.

Skyttecentret driver i samarbete med Aleholmsskolan ett riksskyttegymnasium.

Hoppa till verktygsfältet