Alvesta kommunhuset

Alvesta kommunhus

Alvesta är en Sveriges viktigare järnvägsknutar. Kommunhuset har kanske placerats vid järnvägsstationen för att understryka detta faktum.