Nora kommunhus tingshuset

Nora tingshus-kommunhus

I Nora har kommunen flyttat in i det stora tingshuset. Huset fungerar som kommunens ledningscentral.

Nora fick stadsrättigheter 1643 och rådhuset fungerade som stadens domstol fram till tingsrättsreformen 1971. Landsbygden runt staden i häradet Nora och Hjulsjö bergslag hade en eget tingsställe, som var placerat i Nora.

Nora och Hjulsjö bergslag ingick under åren 1855 och 1950 i samma domsaga som Grythytte – Hällefors och Karlskoga härader. Karlskoga hade egen tingsplats i Karlskoga, men Grythytte – Hällefors lämnade sin tingsplats i Grythyttan för tillsamman med Nora och Hjulsjö bergslag bygga ett nytt tingshus som stod färdigt 1905 i Nora (nuvarande kommunhuset).

1950 skapades en ny domsaga som innefattade Nora – Hjulsjö, Linde – Rambergs, Nya Kopparbergs och Fellingsbro härader. Med tingsrättsreformen upplöstes häradsrätterna och  rådhusrätterna i Nora och Lindesberg.

Den nya tingsrätten för kommunerna i de gamla häraderna placerades i Lindesberg. Tingsrätten hade även ett tingsställe i Hällefors. Det gamla tingshuset i Nora förlorade därmed sin roll som domstol.

Nora station & turistbyrå

Nora station med fd SJ lok E2 1046

Den moderna järnvägstrafiken födelse i Sverige brukar dateras till 1856 då allmän järnvägstrafik  mellan Nora och Örebro påbörjades. Det var två företag som delade på sträckningen: Nora Ervalla Järnväg (NEJ) och Köping – Hult Järnväg (KHJ) på sträckan Ervalla – Örebro.

1874 öppnades en bana mellan Nora och Karlskoga, med namnet Nora-Karlskoga Järnväg (NKJ). Järnvägen förlängdes till Otterbäcken vid Vänern 1876. NKJ köpte upp aktierna i NEJ redan 1885, men det var först 1905 som ett större enhetligt bolag skapades: Nora Bergslags Järnväg (NBsJ), från 1946 NBJ.

Nuvarande stationshuset byggdes under åren 1896-1898 (vissa källor hävdar att stationen invigdes 1900) efter ritningar av Stockholmsarkitekterna Ture Stenberg och Ludwig Peterson.

Under 1960-talet började det gå sämre för gruvorna i Bergslagen och därmed även för NBJ, som fick sina huvudinkomster från malmtransport till Otterbäcken.  Persontrafiken från  Nora till både Ervalla och Bofors lades ner 1966. Godstrafiken från Nora till Ervalla samt  mellan Nora och Gyttorp lades ned 1979.

Kvar fanns det mesta av spåren samt entusiaster som drev vidare traditionen av järnvägstrafik på museibasis. Föreningen Nora Bergslags Veteran-Jernväg (NBVJ) grundades 1979 och är fortfarande år 2018 mycket aktiv. Föreningens verksamhet har inneburit att stationsområdet med verkstäder och andra mindre byggnader är intakt från järnvägstrafikens storhetstid.

I stationshuset finns Nora turistbyrå och Visit Nora.

Ett par av stationens passagerarvagnar används till Nora Tåghems verksamhet.

I en egen tågvagn finns ett litet Maria Lang-museum.

 

 

Hoppa till verktygsfältet