Arbetets museum Norrköping

Arbetets museum

Arbetets museum grundades 1991 och har från början haft sin verksamhet i en sjukantig industribyggnad känd som Strykjärnet. Huset  byggdes 1916-17 för Holmens tygfabrik efter ritningar av Folke Bensow (1886-1971) .

Strykjärnet ersatte några äldre träbyggnader på Laxholmen på Holmens industriområde i Motala ström. Till en början användes lokalerna till väveri, men de  hade under årens lopp olika användningsområden. Dess roll som textilfabrik upphörde 1964.

När museet grundades hade den för sin tid ett för svenska museer ovanlig inriktning. Istället för att dokumentera verksamheten till stor del med hjälp av föremål inriktade sig museet på berättelserna om arbetslivet. Museets eldsjäl Erik Hofrén förklarar i Majgull Axelssons bok om Norrköping En stad av slott att i stället för en statisk förvaringsplats med föremål ville han bygga upp museet som ett slags  roman. Huset fylls med berättelser, berättelser som ersätts med nya utställningar/ berättelser med jämna mellanrum.

Denna inriktning för Arbeters museum tar sig  till uttryck att det finns endast en egentlig permanent utställning. Den  handlar om Elsa Carlssons yrkesliv i Strykjärnet mellan 1927 och 1964.

Arbetets museum är ett av Sveriges centralmuseer. Museet har bland annat en koordinerande roll för landets omkring 1500 arbetslivsmuseer.

 

Himmelstalunds hällristningar

Himmelstalunds hällristningar

Himmelstalunds hällristningsområdet består av omkring 1700 olika ristningar från bronsåldern. Hällarna har tidigare varit bebyggda av bland annat bondgårdar och andra verksamheter, men nuförtiden ligger hällarna lättillgängligt för turister och andra besökare.

För att underlätta besöken, men även för att skydda området finns olika typer av gångar som leder till och mellan hällarna.

Holmentornet Norrköping

Holmentornet Norrköping

Holmentornet utgör porten till Holmens före detta bruksområde som ingår i dagens Industrilandskapet. Tornbyggnaden kan dateras till 1629 då bottenvåningen byggdes efter ritningar av Hubert de Besche.

Byggnaden brändes delvis ner under de ryska härjningarna 1719. Huset byggdes upp igen med ett mindre torn 1735. Det nuvarande tornet stod färdigt 1750 med ritningar av Johan Georg Strubel.. Klockan är från 1735-års tillbyggnad.

Tidigare fanns Norrköpings turistbyrå i tornet, men den ligger sedan ett par år på en annan plats i Industrilandskapet.

Johannisborgs slottsruin Norrköping

Johannisborgs slottsruin Norrköping

Johannisborg var ett slottsbygge som igångsattes av hertig Johan (1589-1618). Tanken var att hertigen och hans hustru skulle bosätta sig i borgen, men båda dog innan borgen stod färdig 1639.

Efter drottning Kristinas tronavträde gavs hon intäkterna från borgen och Norrköping till sitt underhåll. Efter hennes död tillföll borgen staten. Underhållet på borgen var eftersatt och borgen kunde inte bjuda något motstånd mot de ryska härjningarna 1719. Borgen brändes ned tillsammans med borgen.

Borgen byggdes inte upp igen utan delar av ruinen användes som byggmaterial till andra byggen. Porttornet byggdes upp på 1930-talet.

Borgens vallar fanns kvar till 1913 då två av vallarna hamnade under SJ utbyggnad av sinverksamhet. På 1980-talet uppfördes en postterminal mellan ruinen och själva staden.

Kaktusplanteringen Norrköping

Carl Johans park, kaktusutställning

I den södra delen av Carl Johans park finns sedan 1926 Norrköpings stolthet Kaktusplanteringen. Här visas varje år en ny ny motivgrupp av uppemot 25 000 växter, till stor del kaktusar. Årets motivgrupp påbörjas i maj och efter flera veckors arbete kan den invigas i juni.

Under vintern finns kaktusarna i ett växthus. Kaktusarna härstammar från en donation från byggmästare Anders Carlsson 1910.

Norrköping Carl Johans park

Karl Johan-staty

Prominenta Norrköpingsbor beslöt på 1840-talet att resa en staty över konung Karl XIV Johan. Statyn skapades av Ludwig Schwanthaler (1802-1846) och gjöts i München. Statyn invigdes 1846.

Platsen för statyn hette ursprungligen Saltängstorget, men torget fick ett mer passande namn som Carl Johans torg efter att statyn hade rests. 1887 omvandlades torget till en park med namnet Carl Johans park.

Norr om parken hade en annan park på 1860- och 1870-talen anlagts med namnet Stadsparken och senare Järnvägsparken. På 1970-talet slogs parkerna samma och fick ett gemensamt namn: Carl Johansparken. År 1999 ändrades namnet till Carl Johans park.

I parkens södra del ligger Kaktusplanteringen.

Norrköping Gamla vattentornet

Norrköping Gamla vattentornet

Gamla vattentorn som har tagits ur bruk brukar ibland byggas om till nya intressanta funktioner.

Gamla vattentornet i Norrköping byggdes 1904-07 efter ritningar av Werner Northun.

1980 hade tornet spelat ut sin roll och ersattes med ett nytt torn i södra Norrköping. 1999-2001 byggde HSB om tornet till ett tretton våningar högt studentboende med 62 lägenheter. För att göra studenterna ännu gladare skapades även en studentpub i tornet.

Norrköping rådhuset

Norrköpings rådhus | By Sakletare - Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4032811

Norrköpings nuvarande rådhus står på samma plats som det tidigare rådhuset som byggdes upp efter ryska trupper bränt ner Norrköping 1719.

Gamla rådhuset revs 1906. Nuvarande rådhuset byggdes 1907-1910 efter ritningar av Isac Gustaf Clason.

Byggnaden är numera stadshus/ kommunhus, men fungerade fram till tingsrättsreformen som Norrköpings rådhusrätt. Domstolen flyttade till Norrköpings tingsrätt.

Norrköping Stora teatern

Stora teatern Norrköping

Norrköping har haft ett aktivt teaterliv sedan åtminstone 1700-talet. 1850 byggdes Eklundska teatern, vilket var Norrköpings första fasta teater. Denna teaterbyggnad i trä ansågs brandfarlig och då grannstaden Linköping planerade en ståtlig teater beslöts det att den gamla teatern skulle ersätta med en ny teater i jugendstil ritad av Sveriges store teaterarkitekt Axel Anderberg.

Eklundska teatern revs 1903 och Stora teatern stod färdig 1908 på samma plats som den gamla teatern. Det saknades en fast skådespelarensemble både under Eklundska teaterns tid och på Stora teatern fram till 1947 när teatrarna i de båda östgötska städerna gick samman till Stadsteatern Norrköping-Linköping.

Samarbetet mellan teatrarna har utvecklats och de drivs sedan 1980 som Östgötateatern.

Teaterns fasad pryds med en devis av Esaias Tegnér: Förkunna seklers sorg, förkunna seklers glädje.

Norrköping Västra station

Norrköping Västra station | CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=485838

Västra station hette ursprungligen Kneippbaden när den smalspåriga järnvägen mellan Norrköping östra och Kimstad invigdes 1906. Trafiken drevs först av Norra Östergötlands Järnvägar (NÖJ) som 1930 gick samman med ett par andra järnvägsbolag till Trafikförvaltningen Östergötlands Smalspåriga Järnvägar (TÖJ).

Trafiken lades ner 1962 och därefter har stationen haft ett skiftande öde.

Norrköping Östra station

Norrköping Östra station | CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=868502

Det var länge sedan det kom några tåg till Östra station. Byggnaden är från 1910 efter ritningar av Werner Northun.

Norrköping östra blev knutpunkten för de smalspåriga linjerna (891 mm) i Norrköping. Först invigdes sträckan Norrköping-Söderköping 1893 på Norrköping-Söderköping-Vikbolandets Järnväg (NSVJ). Järnvägen kallades för Vikbolandsbanan och fick beteckningen VB.

År 1906 invigdes en ny linje mellan Kimstad och Norrköping. Linjen drevs av Norra Östergötlands Järnvägar (NÖJ). Sträckningen gick söder om staden via bland annat Kneippenbaden, sedemera Västra station. Nu fanns smalspårig förbindelse mellan Norrköping och Örebro via Finspång.

När den nya stationen stod klar 1910 revs den äldre station som legat parallellt med Östra promenaden.

1930 gick de smalspåriga järnvägarna i Östergötland samman till Trafikförvaltningen Östergötlands Smalspåriga Järnvägar (TÖJ). Företaget förstatligades 1950 och därefter påbörjades avveckling av järnvägarna. Sträckan Norrköping – Kimstad lades ner 1962 och Norrköping – Valdemarsvik lades ner 1966.

Efter nedläggningen har det verkat olika statliga myndigheter i huset.

Norrköpings tingsrätt

Norrköpings tingsrätt

Tingsrätten i Norrköping har gradvis växt fram från tingshuset på hörnet Olai kyrkogata och Södra Promenaden. Tingshuset byggdes 1902-1904 efter ritningar av Isac Gustaf Classon. Om- och tillbyggnader skedde 1934 och 1956. En stor tillbyggnad signerad Ahrbom Kask arkitekter tillkom 1973-75.

Lösings, Bråbo, Memmings, Björkekinds och Östkinds härader byggde ett gemensamt tingshus i Norrköping 1863. 1874 slogs Bråbo och Memming samman till ett gemensamt tingslag med tingställe i Norrköping. Björkekind, Östkind och Lösings slogs samman till ett annat tingslag med tingsställe i Höckerstad på Vikbolanadet.

1904 slogs dessa tingslag och domsagor samman till Björkekinds m.fl. häraders domsaga. Tingsställe blev i det nya tingshuset vid Södra Promenaden (dvs äldsta delen av nuvarande tingsrätten).

År 1927 förenades denna domsaga med Finspånga läns domsaga. Det nya namnet blev Bråbygdens och Finspånga läns domsaga. Tingsplatserna var Norrköping respektive Hällestad (från 1948 Finspång).

1971 bildades Norrköpings tingsrätt av Norrköpings stad, Bråbygdens och Finspånga läns domsaga samt Hammarkinds, Stegeborgs och Skärkinds domsaga Den nya tingsrätten tog över och byggde ut det gamla tingshuset.

Till Norrköpings tingsrätts domsaga hör Finspångs, Norrköpings, Söderköpings och Valdemarsviks kommuner.

Värmekyrkan Norrköping

Norrköpings turistbyrå

Värmekyrkan är en intressant mötesplats och festlokal i hjärtat av Norrköpings industrilandskap. Byggnad byggdes 1927-1930 efter ritningar av Ivar Tengbom som ångpannecentral för Holmens bruk och andra industrier. Centralen fick en tillbyggnad 1958, ritad av Bertil Berg.

Holmen byggde en ny fabrik vid Braviken utanför Norrköping och brukets gamla byggnader fick nya funktioner. Värmekyrkan tömdes på sitt gamla innehåll tills endast skalet återstod. Nu fick man en mycket flexibel och spektakulär lokal som kan användas till fester, konserter eller rent av som debattstudio mellan huvudkombattanterna Ulf Kristersson och Stefan Löfven under valrörelsen 2018.

Under december får de fyra gamla skorstenarna agera ljus i världens största (?) adventstake.

Norrköpings turistbyrån låg fram till nedläggningen 2018 i Värmekyrkan. På turistbyrån fanns en trevlig souvenirbutik, där besökarna bland annat kunde köpa vykort med fotografier av olika årgångar med Norrköpings berömda kaktusplantering i Karl Johans park.

Hoppa till verktygsfältet