Bromölla station

Bromölla station

Stationsbyggnaden är från 1999 då man flyttade Bromölla station några kilometer österut. Järnvägen trafikeras av Ösesundståg mellan Köpenhamn och Karlskrona. Blekinge kustbana (järnvägen mellan Kristianstad …