Hörby Kupan

Kupan Hörby

Röda korsets secondhandbutik ligger i backen på Kristianstadsvägen 23 mellan busstationen och Gamla torg. Vid sitt besök hade Resepraktikan bråttom till bussen och det fanns …

Hörby station

Hörby Station

Tågtrafiken försvann ganska tidigt från Hörby. Järnvägsstationen finns dock kvar och dess unika sidobyggnader, som ursprungligen fungerade som lokstallar, finns även kvar. Första järnvägslinjen som …