Broby brandstation

Broby brandstation

Brandstationen i Broby är en av två stationer i Östra Göinge kommun. Den andra finns i Sibbhult.

Broby busstation

Busstationen Broby

Broby busstation ligger delvis på den numera nedlagda järnvägsstationens spårområde. I Broby korsas Skånetrafikens regionlinjer 542 Hässleholm – Sibbhult och 545 Kristianstad – Osby.