Hoppa till verktygsfältet

Autoseum Simrishamn

Drakenplan utanför Autoseum Simrishamn

En Saab J35 Draken står på vakt. Autoseum öppnade 2008. Museet byggde på den år 2007 inköpta samlingen från Skoklosters Motormuseum. Autoseum är ett konglomerat […]

Simrishamn Brunnsparken

Simrishamn Brunnsparken

I brunnsparken finns en amfiteater där det hålls allsång under sommaren. I parken finns även en fontän/ brunnskar, på vars sidor man kan bekanta sig […]

Simrishamn gatumiljö

Gamla Simrishamn

De äldre delarna av Simrishamn är kända för sina små gathus med sina specifika dubbeldörrar – Simrishamnsdörrar. Förr dekorerades även tegeltaken med s.k. skällingar vid […]

Simrishamn Kulturhuset Valfisken

Simrishamn Kulturhuset Valfisken

En besökare finner biblioteket tillsammans med ett galleri i Kulturhuset Valfisken, som fått namn efter kvarteret det ligger i. Kvarteret ligger längs Järnvägsgatan och ingången […]

Simrishamn polisstationen

Polisstationen Simrishamn

Polisstationen i Simrishamn finns i en karaktäristisk 70-talsbyggnad. Ofta när man ser moderna hus insprängda i äldre bebyggelse stannar funderingarna om vad som kan ha […]

Simrishamn Rosentorget

Simrishamn Rosentorget

I centrala Simrishamn finns ett helt torg med rosor. Här presenteras en stor kollektion av gamla rossorter som samlats in från trakten.

Simrishamn rådhuset

Simrishamns rådhus

Simrishamn har troligen haft stadsrättigheter sedan 1200-talet. Staden hade rådhusrätt till 1944 då staden överfördes till landsrätt med Ingelstads och Järrestads domsaga. Häradsrätten flyttade in […]

Simrishamn Sankt Nicolai kyrka

Simrishamns kyrka

Sankt Nicolai kyrka är helgad åt sjömännens skyddshelgon Sankt Nicolaus. Äldsta delarna är från 1160-talet. Framför kyrkan finns ett ankare samt två skulpturer av Carl […]

Simrishamn station

Simrishamn station

Simrishamn-Tomelilla Järnväg (CTJ) (Cimbrishamn-Tomelilla Jernväg), som öppnade för trafik 1882, var en så kallad ångspårväg – en enklare typ av järnväg. Malmö-Tomelilla Järnväg (MöToJ) förvärvade […]

Simrishamns fd tingsrätt

Månen och Venus 190102

Simrishamn stad övergick till landsrätt 1944 i Ingelstads och Järrestads domsaga. Rådhuset behöll dock sin roll som domstol. Vid tingsrättsreformen 1971 omvandlades häradsrätten till Ingelstads […]

Simrishamns fiskehamn

Simrishamn fiskehamnen

Fiskehamnen utgör den sydligaste delen av Simrishamns hamnområde. Efter att ha fört en alltmer tynande tillvaro har det vänt för fiskeriindustrin på orten. Ett danskt […]

Simrishamns småbåtshamn

Småbåtshamnen Simrishamn

Simrishamns småbåtshamn är en av sju gästhamnar/ småbåtshamnar som finns i kommunen. En bit upp på land från hamnen står en kanon och väntar på […]

Simrishamns Turistcenter

Månen och Venus 190102

Simrishamns Turistcenter flyttade för några år sedan några hundra meter söderut till den tidigare kommersiella delen av hamnen.

Tomelilla Folkets park

Tomelilla Folkets park

Tomelillaföretagaren Ingvar Gustafsson övertog Tomelilla Folkets park 2015. Den ideella föreningen som hade drivit parken under sju år lyckades inte få lönsamhet i verksamheten. En […]

Österlens museum Simrishamn

Österlens museum

Museets samlingar byggdes upp av Föreningen för fornminnes- och hembygdsvård i sydöstra Skåne (1916). Redan 1917 öppnade föreningen ett litet museum i Raabska gården. 1949 […]