Warning: A non-numeric value encountered in /home/utflgese/public_html/resepraktikan.se/wp-content/themes/twentynineteen/inc/template-functions.php on line 347

Warning: A non-numeric value encountered in /home/utflgese/public_html/resepraktikan.se/wp-content/themes/twentynineteen/inc/template-functions.php on line 347
Ystads kommun – Resepraktikan

Biltur i Wallanders Ystad (SkR)

Biltur i Ystad

Filmen börjar i korsningen Sektersgatan/ Regementsgatan. Regementsgatan korsas – vänstersväng in på Föreningsgatan – Korsningen med Borgmästargatan passeras – höger på Mariagatan – höger på Engelbrektsgatan – vänster på Borgmästargatan – höger på Lilla Engelbrektsgatan – vänster på Sektersgatan – Stopp vid Tobaksgatan. Resan finns utritad på kartan ”Bilturism i Ystad”.

Längs eller mycket nära den korta bilturen finns kända platser kopplade till Henning Mankells kommissarie Kurt Wallander.

Bjersjöholm

Bjersjöholm

Med Linnés egna ord.

På ett flertal platser som besöktes av Linné finns informationsskyltar uppsatta. Dessa består av ett Linnécitat från den aktuella platsen, en teckning samt kompletterande information.

Resan till Bjersjöholm blev inte bara en utflykt till en plats besökt av Linné, utan blev även en kommentar till informationsskyltens innehåll. Teckningens motiv iscensattes.

Marsvinsholms sommarteater

Marsvinsholms sommarteater

Marsvin är en synonym för tumlare.

Ystads Stående Teatersällskap spelade under många år sommarteater på Marsvinsholm. Från 2013 var det MarsvinsholmsTeatern som spelade teater på Marsvinsholm. Teatern gick i konkurs 2017.

Herr Puntila och hans dräng Matti skrevs 1940-1941 av Bertolt Brecht (1898-1956) under hans exil i Finland. Pjäsen bygger på ”Sahanpurinprinsessa” av den estnisk-finska författarinnan Hella Wuolijoki (1886-1954). Uppsättningen fick mycket goda recensioner.

Ystad station

Ystad station

Ystad station är numera vandrarhem och café. Stationen är känd från Wallanderfilmer där den har rollen som polishus. 

Stationsbyggnaden stod klar 1865. Arkitekt var Ludvig Vold som utgick från ritningar av Claes Adelsköld. Stationen utgjorde ena slutstationen på Ystad-Eslövs Järnväg (YEJ). 

Sträckan Ystad – Bjärsjölagård blev klar 1865 och sträckan vidare till Eslöv året därpå.

1874 invigdes Malmö-Ystads Järnväg (MYJ). Även detta bolag använde Ystad station. Ett närmare samarbete formaliserades 1912 mellan bolagen som Trafikförvaltningen Ystads Järnvägar (YJ).

Därefter följde invigningar av fler lokala linjer som kom att samarbeta med YEJ genom YJ när det gällde lok, vagnar, personal och trafik. Ystad – Gärsnäs Järnväg (YGJ) (1894) trafikerade en ny sträckning mellan Köpingebro och Gärsnäs.

Denna sträcka förlängdes 1902 till S:t Olof som Gärsnäs – S:t Olofs Järnväg (GStOJ). Projektet var inte lönsamt och bolaget köptes upp 1905 av YGJ. Det sammanslagna bolaget kom att heta Ystad – S:t Olofs Järnvägsaktiebolag (YGStOJ). Ekonomin för det sammanslagna bolaget var inte den starkaste och 1929 köpte Ystad stad upp bolaget och drev trafik under namnet Ystad – S:t Olofs Järnvägsaktiebolag.

Ystad – Brösarps Järnväg (YBJ) invigdes 1899. Bolaget delade spår med YEJ från Ystad till Tomelilla.

Ett kortvarigt järnvägsprojekt Ystad-Skivarps Järnväg (YSJ) byggde järnväg och bedrev trafik mellan Charlottenberg (station längs MYJ) och Skivarp (station längs TRJ). Banan invigdes 1901 och lades ner 1919. Spåren revs upp samma år.

Banorna kring Ystad förstatligades 1941 och trafiken drevs under ett par decennier vidare i ungefär samma omfattning. På 1970-talet började nerläggningarna.

Gods- och persontrafiken mellan Köpingebro och Hammenhög, samt persontrafiken vidare till Gärsnäs lades ner 1970. 1972 lades gods- och persontrafiken mellan Gärsnäs och S:t Olof ner. Godstrafiken mellan Hammenhög och Gärsnäs upphörde 1984. Det mesta av banan har rivits upp förutom sträckan Gärsnäs – S:t Olof som finns kvar.

Järnvägstrafikeran mellan Ystad och Eslöv tog slut på 1970- och 80-talen när godstrafiken mellan Tomelilla och Eslöv lades ner 1975 och persontrafiken 1983. Spåren (förutom 2 km vid Eslövs station) revs upp 1984.

Numera, 2017, går det tåg från Ystad till Malmö längs gamla MYJ, samt till Simrishamn via Tomelilla. Sträckan Ystad – Malmö elektrifierades 1996 och Ystad – Simrishamn 2003. Från detta år kallas sträckan mellan Ystad och Simrishamn officiellt för Österlenbanan.

Ystad bussterminal ligger i anslutning till järnvägsstationen.

Hoppa till verktygsfältet