Midsommarkransen T-station

Röda linjens röda färg

Det har funnits en krog med namnet Midsommarkransen intill landsvägen mot Södertälje. Det var vanligt att smycka krogar med kransar ända sedan 1500-talet.

På en skylt står det ”Denna midsommarkrans byggdes av kransenbor 1979” Det var tre konstfackselever som skapade kransen av altträ tillsammans med boende i trakten.

På väggen finns en uppförstoring av stadsplanen för förstaden Tellusborg, som började byggas här i början på 1900-talet. 1926 ändrades namnet till Midsommarkransen.

1990 kompletterades konsten med stora träreliefer. Dag Wallin kallar sitt verk för ”En midsommarnattsdröm eller Återuppståndelsen”. Lisbeth Lindholm kallar sina jättelika gräsblommor och vallmon för ”Blommor till midsommarkransen”.

Stockholm Hägerstens brandstation

Hägerstens brandstation

Brandstationen på hörnet Bäckvägen/Tellusborgsvägen är under våren 2018 till stora delar tom i väntan på att en ombyggnad till skola ska påbörjas.

Stationen, som ritades av Gunnar Lené, invigdes 1945. Anläggningen består av fyra huvuddelar. En huvudbyggnad som är sammanbyggd med expeditionsbyggnaden. Vid bakgården finns övningsbyggnad och övningstorn/slangtorn. Dessa länkas samman med ett hus med personalbostäder.

Brandstationens verksamhet som brandstation avslutades 2010.

Stockholm Konstfack

Konstfack entré

Konstfacks historia började 1844 med grundandet av Söndags-Rit-skola för Handtverkare. Redan året därpå tog  Svenska Slöjdföreningen över verksamheten. Skolan  bytte namn till Svenska Slöjdföreningens skola.

Skolan kunde flytta in i nya lokaler på Mäster Samuelsgatan 1868. Verksamheten omorganiserades 1879 till Tekniska skolan.

1945 skedde en ny större omorganisation; skolan bytte namn till Konstfackskolan. I samband med efterkrigstidens stora rivningarna i centrala Stockholm hamnade Konstfackskolans lokaler i vägen för den nya tiden. Hela kvarteret Beridarebanan revs för att ge plats åt det nya Hötorgsområdet.

Konstfakskolan kompenserades med nya och för verksamheten bättre lokaler på Valhallavägen. Verksamheten påbörjades 1959. Skolan blev högskola 1978 och bytte namn till Konstfack 1993.

En ny flytt genomfördes 2004, då verksamheten flyttade till Ericssons tidigare lokaler på LM Ericssons väg 14 vid Telefonplan. Konstfack finns i byggnaden Lågkroppen, den del av fabrikskomplexet där det under Ericssontiden fanns matsalar, ritkontor och mekanisk tillverkning. Byggnaden uppfördes 1938-1939. Arkitekt var Ture Wennerholm.


Resepraktikan vandrade omkring på fabriksområdet hösten 2017. Plötsligt skapade omständigheterna en installation. Resepraktikan var på rätt plats vid rätt tid när en passerande sopbil producerade en visuell kommentar om den samtida, institutionella konstens värde: Är dagens konst skräp?

För en bråkdel av en sekund uppstod en kortvarig installation med denna frågeställning. Med ett viss mått av tur och påpasslighet kunde Resepraktikan dokumentera händelsen, som kan ses på bilden nedanför: Ögonblicksinstallation vid Konstfack, Telefonplan Stockholm

Stockholm Telefonplan

Telefonplan

Teletornet lyser i olika färger och de tidigare fabriksbyggnaderna har omvandlats till Sveriges Designcentrum. Hit flyttade Konstfack 2004 och här utbildas webbdesigners och projektledare bland många andra kreativa företag .

På 1930-talet flyttade telefonbolaget  L.M. Ericsson hit. Arkitekten Ture Wennerholm ritade extremt funktionella byggnader uppbyggda efter löpande-bandprincipen. Eftersom fabriken hade uppåt tusen anställda så planerades också bostäder för dem. Under åren 1938-40 byggdes en hel stadsdel i södra Midsommarkransen, som kom att kallas för L M -staden. Byggmästaren Olle Engkvist tillämpade ett mycket rationellt seriebyggande som innebar att byggnadsarbetarna organiserades i arbetslag efter yrkeskategori och de gick från hus till hus och utförde sina uppgifter i tur och ordning. Det byggdes drygt 1000 lägenheter om ett eller två rum och kök. Trevåningshusen ligger i kuperad terräng, de är långsmala och man kallade dem för ”skokartonger”.

Intill torget ligger Midsommargården. Byggnationen sponsrades av L M Ericsson för att arbetarna skulle ha tillgång till bibliotek, utställningar och kursverksamhet. Postkontoret som låg längs L M Ericssons väg 27 har blivit restaurangen ”Landet”.

T-stationen Telefonplan invigdes 1964 och konstnären Bo Samuelsson utsmyckade perrongen 1997 med bland annat grafiska morsesignaler i gult och grönt kakel.

Stockholm Uppenbarelsekyrkan

Stockholm Uppenbarelsekyrkan

Uppenbarelsekyrkan i Hägersten ligger på Vallfartsberget vid Bäckvägen. Kyrkan byggdes i samband med att Brännkyrka församling år 1957 delades i två församlingar. Uppenbarelsekyrkan blev kyrka för den nya Hägerstens församling.

Kyrkan invigdes 1961. Johannes Olivegren var arkitekt. Ralph Bergholtz och Randi Fisher skapade de uppmärksammade glaspartierna.

Det låg tidigare en dansbana på Vallfartsberget.

Telefonplan T-station

Röda linjens röda färg

De tidigare gråa betongväggarna kläddes in av konstnären Bo Samuelsson med gula och gröna keramiska plattor 1997. På plattorna finns flera screentrycta bilder av människor i naturlig storlek ”Dina vänner är mina vänner”.

Längs väggen mot utgången ser man staplar av gröna plattor mot den gula bakgrunden. Det är korta och långa signaler enligt morsealfabetet. Man kan – om man vill – utläsa stationsnamnet Telefonplan.

Hoppa till verktygsfältet