Warning: A non-numeric value encountered in /home/utflgese/public_html/resepraktikan.se/wp-content/themes/twentynineteen/inc/template-functions.php on line 347

Warning: A non-numeric value encountered in /home/utflgese/public_html/resepraktikan.se/wp-content/themes/twentynineteen/inc/template-functions.php on line 347
Vasastaden – Resepraktikan

Odenplan T-station

Gröna linjens gröna färg

Odenplans tunnelbanestation fick ett spektakulärt tak 1952 uppe på det trekantiga torget. Det ritades av Erik Glemme som också färgsatte kakelväggarna på stationen. Idag är ingången och torget ombyggt.

Den ljusblå perronghallen skiljer sig från övriga stationer. Det höga valvet påminner om de tidiga tågstationerna där tågen rullade in i på var sin sida om perrongen.

Mitt på perrongen finns en monter där nyutexaminerade konstnärer från olika konstskolor kan visa sina verk under en period.

Fram tills 1996 fanns här en hästspårvagn som visade att Spårvägsmuseet hade sina utställningar under stationen. Några rödmålade vagnshjul längs trappans sidor vittnar om denna tid.

Nytt sedan sommaren 2017 är pendeltågsstationen Stockholm Odenplan som ligger djupt under Gröna linjen. Att byta till pendeln här är betydligt smidigare än vid Stockholm City eftersom här finns bara en perrong för tåg söderut och en för tåg norrut.

I filmen ”Mannen på taket” av Bo Widerberg (1976) landade helikoptern på det vingformade taket ovanför trappan.

Rådmansgatan T-station

Gröna linjens gröna färg

Stationen är uppkallad efter rådmannen Nils Nilsson Emporagrius som ägde ett stort markområde här på 1600-talet.

Nere på perrongen känns det trångt och mörkt trots de ljusgrå väggarna och pelarna.

Konsten från 1983 hittar man i biljetthallens gångar ut till Sveavägen. Mot Tegnérgatans långa gång finns stora målade emaljplåtar som berättar om August Strindbergs författarskap och liv. Målningen närmast trappan visar huset på Drottninggatan 85, Blå tornet, som blev Strindbergs sista bostad och är museum idag.

Konstnären Sture Valentin Nilsson har också skapat bilderna mot den andra utgången. Här ser man uppförstorade ritningar till spårvagnshallarna som fanns i hörnet Tegnérgatan/Birger Jarlsgatan. Tegelbyggnaden finns kvar i ombyggt skick.

S:t Eriksplan T-station

Gröna linjens gröna färg

Stationen från 1952 hör till de så kallade ”badrumsstationerna”, de med kakelklädda väggar. Här är allt grått: pelarna, golvet och kaklet. Det är lågt i tak, vi är inte många meter under gatunivån.

50-talets stationer är så kallade ”cut and cover” stationer i likhet med de flesta på kontinenten och i London. Man grävde upp gatorna, byggde betongrum för spåren och täckte över och återställde gatan. För gröna linjen västerut grävdes Sveavägen, Odengatan och S:t Eriksgatan upp.

Stationen har för närvarande ingen konst.

Stockholm City

Månen och Venus 190102

Pendeltågsstationen Stockholms City invigdes 10 juli 2017 samtidigt med stationen Stockholm Odenplan. Eftersom pendeltågstrafiken hade utökats genom åren behövdes nya spår för tågen eftersom ”getingmidjan” med endast två spår, som betjänat både fjärr- och pendeltågstrafiken inte räckte till längre.

En ny sträcka på 6 km byggdes från Södermalm. Den går i tunnel genom Riddarfjärden och vidare djupt under Centralstationen till Odenplan och norrut där den ansluter till tidigare spår.

Det är skilda perronger för norrgående och södergående tåg. Med hjälp av de många och stora konstverken som finns på perrongerna och i förbindelsegångarna lär man sig att hitta till rätt spår.

Stockholm Odenplan

Månen och Venus 190102

Sommaren 2017 invigdes två nya pendeltågsstationer i centrala Stockholm. Perrongerna ligger under tunnelbanespåren och man kan smidigt byta mellan de olika perrongerna, speciellt vid station Stockholm Odenplan. Här finns det endast en stor hall och på ena sidan går tågen norrut och på den andra söderut. Rulltrappor förbinder perrongen med Gröna linjens station Odenplan.

Konstnärerna fick på ett tidigt stadium veta var deras konst skulle placeras och de har anpassat utformningen därefter. Att se alla sex konstnärers verk kräver en promenad på närmare en kilometer.

Hoppa till verktygsfältet