Gärdet T-station

Röda linjens röda färg

I glasmontrar längs innerväggarna finns ett stort antal fantasifulla skalbaggar skapade av Karl Axel Pehrson. Alla har vetenskapliga namn och honorna är precis som i verkligheten större än hannarna. Persson hade en egen skalbaggssamling på 35 000 exemplar, 5000 olika arter, varav några var nya för vetenskapen. På riksmuseets entomolgiska avdelning kunde man hitta honom sent på kvällarna studerandes sin samling som han senare donerade till museet. De 36 montrarna innehöll 246 färgskimrande jätteskalbaggar när stationen öppnade 1967. Många försvann, blev stulna och är ersatta med fotografier från hans vetenskapliga samling.

Guldbaggen är den första och mest kända av hans baggar. Den har delats ut alltsedan 1964.

Karlaplan T-station

Röda linjens röda färg

Nere på perrongen finns det 16 sittbänkar i var sin nisch. Tor Hörlin har skapat unika väggar i varje med reliefklinker i lugna, naturnära färger. Om man sätter sig i en av nischerna i väntan på tåget är man helt i sin egen värld, man ser inte ens de andra i närliggande nischer.

Utgången mot Karlaplan är markerad med ett stort grönt K på kortändan av perrongen och utgången mot Valhallavägen har ett rött V.


Ropsten T-station

Röda linjens röda färg

Vi behöver inte ropa från en sten för att kunna ta oss över till Lidingö numera. Vi tar Lidingöbanan.

Det långa rullbandet mot utgången Hjorthagen är praktexemplet på konståkning i tunnelbanan. Att åka och titta på konst, det är konståkning. Roland Kempe har målat fantasifigurer på väggarna i vitt, blått, orange och rött. En lampa ser ut som en sol och ett väggurtag har blivit en igelkott.

På perrongen dominerar svart och rött. På en kortvägg slingrar sig en tvåhövdad orm som visar att tågen går från båda perrongerna.

Stadion T-station

Röda linjens röda färg

Mittvalvets regnbåge är troligen det mest fotograferade konstverket i tunnelbanan. Stationen invigdes 1973 och fick tillsammans med Tekniska Högskolan det årets Kasper Sahlinpris som årets intressantaste byggnad. Stationen nämns ofta i många utländska tidningar som den intressantaste och vackraste tillsammans med Solna Centrum.

Konstnärerna Enno Hallek och Åke Pallarp har tillsammans färgsatt och utsmyckat väggarna. Att regnbågen idag av många ses som en Prideflagga kunde konstnärerna inte ana.

Stockholms stadion byggdes för de olympiska sommarspelen 1912. Dess affisch målades av Olle Hjortzberg och en jätteförstoring av den är uppsatt mitt emot rulltrappan mot Stadion.

Stockholm Värtan station

Värtan station

Den lilla herrgårdsliknande tegelbyggnaden ritades av SJs chefsarkitekt A.W. Edelsvärd som stationshus för Värtabanan som invigdes 1882. Stinsen, som bodde på övervåningen, var även postmästare.

Passagerartrafiken upphörde 1913 men godstrafiken blev kvar. Stationshuset har  fungerat som postkontor på 1970-talet, en period  höll Svenska Järnvägsklubben till där och idag   används det som kontorshus.

Den vita byggnaden på andra sidan järnvägsspåren uppfördes som tull- och hamnkontor. Under åren 1905-1934 användes den som brandstation.

Tekniska högskolan T-station

Röda linjens röda färg

Tekniska högskolans tunnelbanestation fick tillsammans med Stadion 1973 års Kasper Sahlin pris som årets intressantaste byggnadsverk. Året innan var det Kulturhuset som fick den utmärkelsen.

Scenografen och konstnären Lennart Mörk har skapat en helhet av innehållsrik vetenskaplig, teknisk historia som fyller väggar och tak. Platons lära om de fyra elementen visas här i tredimensionell form. Suggestivt bemålade stora regelbundna månghörningar, polyedrar finns i stationens fyra hörn intill rulltrapporna. Jorden är en sexsidig kub, elden en fyrsidig triangel – en tetraeder, luften är åttasidig oktaeder och vattnet har tjugo sidor, en ikosaeder.

Var försiktig i mittvalvet! Här kan man av misstag trampa rakt in i ett svart hål. På golvet finns en tvådimensionell avbildning av den svävande stora tolvhörningen. Den består av 12 liksidiga femhörningar och beskriver Einsteins relativitetsteori.

Bara några steg från tunnelbanan ligger Östra Station med Roslagsbanans smalspåriga tåg. Härifrån går också bussar norrut till Vaxholm, Norrtälje etc.

Universitetet T-station

Röda linjens röda färg

När stationen öppnade 1975 var väggarna målade med naturbilder av Pär Andersson. Genom åren blev målningarna förstörda av vatten som sipprade igenom de betongsprayade väggarna.

Vid restaureringen av stationen fick Francoise Schein uppdraget att utforma den konstnärligt.Verket kallas för ”Seendets konst – the Art of Looking”. På spårväggarna ser man FN:s deklaration för mänskliga rättigheter utskriven på ett speciellt, underfundigt sätt. Innerväggarnas 12 svängda skärmar bygger på Linnés lappländska resa. Där kan man läsa om naturvetenskapliga framsteg och upptäckter genom århundradena.

Roslagsbanans station Universitetet ligger i närheten.

Östermalmstorg T-station

Röda linjens röda färg

Siri Derkert fick delat förstapris i tävlingen om utsmyckningen på den Röda linjen och hon tilldelades station Östermalmstorg som invigdes 1965 och var slutstation på linjen fram till 1967.

Derkerts skissartade bilder har tre temata: kvinnliga och manliga förebilder, miljö- och fredsfrågor. Man lär sig mycket historia, kvinnohistoria inte minst, när man tittar på porträtten av kvinnorna i ledningen av den kvinnliga medborgarskolan Fogelstad. I samarbete med skulptören Carl Nesjar arbetade de fram ett nytt sätt att blästra i betong.

I biljetthallen mot Stureplan harkonstnären David Taylor skapat en skulptur i mörkgrön marmor. Den är utformat som en pelare med sittbänk. Under ett runt tak, som påminner om Svampen uppe på torget, kan man sitta på en uppvärmd bänk. Mot golvet ser man en rad av uppförstorade babyfötter i aluminum. Skulpturen heter ” Carousel”, men i folkmun har det blivit ”fotsvampen”. I utgången mot Östermalmstorg har Taylor gjort en mindre skulptur som man kan luta sig mot, ställa sin kaffemugg på rundeln för en stunds avkoppling.

Utgången mot Stureplan är en så kallad ”träffpunkt”, där man kan välja att gå ned till tunnelbanan, handla i de olika butikerna eller ta trappan upp till en filial av Stockholms stadsbibliotek.

Hoppa till verktygsfältet