Gamla stan T-station

Röd-grön bytesstation

Nu 2019 och några år framöver kan man från tunnelbanan se hur bygget av den nya förbindelsen mellan Södermalm och Gamla stan framskrider. Här får man en glimt av vatten och bygge innan tåget går in i tunnel igen, in i den enda lilla tunnelsträckan som faktiskt går under vatten.

Vid ombyggnaden av stationen 1994 fick konstnären Göran Dahl utföra tre stora tavlor i cementmosaik på spårväggarna och lägga golvmönster intill utgångarna, färgsätta klinker mm. Spännande är de två hissarna. Det är målade med två färger, blått och grönt. Den ena har en blå hisskorg och metalldelarna gröna medan det är tvärtom i den andra. Sådant muntrar upp tillvaron, när man blir varse rikedomen i konstnärernas arbete.

Kolla in stängslet mellan spåren! Det är ju vanliga metallstängsel men textilkonstnären Britta Carström har vridit till dem på olika sätt. Först tyckte jag att någon har förstört det prydliga stängslet, men snart upptäckte jag hur lätt man kan göra något vackert så enkelt. Carström kallar verket för ”Svetsspets”. Dessutom är stängslet målat i en glidande färgskala från blått till grönt.

Stockholm f d Hovstallet

Stockholm f d hovstall

 På Helgandsholmen lät kung Karl XI uppföra ett stall för sina 200 hästar. Byggnaden revs i slutet på 1800-talet inför uppförandet av Riksdagshuset. Ett nytt hovstall byggdes på Östermalm.

Det sägs att Karl XI lät bygga en hemlig gång  från slottet till holmen över Stallkanalen. Vid besök i Medeltidsmuseet kan man se en öppning i en hörna som skulle kunna vara den hemliga flyktvägen.
 Framför Riksdagshuset, ovanpå Medeltidsmuseet kan man hitta några av gamla hovstallet drickshoar för hästar. På marken syns stiliserade hästfigurer på platsen för gamla hovstallet.

Stockholm Medeltidsmuseet

Stockholm Medeltidsmuseet

Medeltidsmuseets ingång ligger under Norrbro på Helgeandsholmen. När man började gräva för ett underjordiskt garage för riksdagens ledamöter i parken framför riksdagshuset    hittade man mängder med gamla fynd från tidigare verksamheter på holmen.

Arkeologerna grävde fram många fynd från Stockholms medeltid. Grävningarna pågick under åren 1978-1981 och platsen kallades för ”Riksgropen”. Man kunde kika in genom gluggar i det omgivande planket och se hur arbetet framskred. I stället för garage blev det ett spännande museum i stället.

Medeltidsmuseet invigdes 1986 och där kan man bland mycket annat se en mur i sitt ursprungliga läge, skelett från kyrkogården och föremål som hittats i gropen och i närheten.  Det 20 meter långa Riddarholmsskeppet från senmedeltiden är ett av de märkligaste fynden som visas här.

 

Hoppa till verktygsfältet