Södertälje syd

Månen och Venus 190102

Södertälje syd trafikeras av både pendeltåg och fjärrtåg. Stationen består av två huvudelar där fjärrtågsplattformen (Södertälje syd övre) befinner sig 20 meter över pendelstågsplattformen (Södertälje …