Bergshamra T-station

Röda linjens röda färg

”Röster ur det förflutna, en symfoni i tiden” kallar konstnären Göran Dahl utsmyckningen av stationen. Vid utgången mot Bergshamra centrum hittar man ryggradsdjurens utveckling från vatten till landliv inlagda som ett mönster i golvet. Mönstret bygger delvis på forskares resultat från det närliggande naturhistoriska riksmuseet.

På en vägg ser man avbildning av runstenen från Rök i Östergötland. Stenen är helt täckt med svårtydda runor, lönnrunor ristade på 800-talet.

På runstenen från Kylver, Gotland finns runraden futharken (runalfabetet) inristad. Här har Dahl förstorat den 40 cm långa raden på en röd sandstensvägg. Stenen är ristad på 400-talet och är den äldsta kända.


Kristina Anshelms bidrag till konsten på stationen är en rysk bokbuss på en vägg och Carl Johan De Geer har gjort den gula bussen.

När den nya utgången öppnades åt söder 1987 utformade Dahl mitten på det sluttande golvet mot perrongen som en flod. På kortväggen rakt fram finns en stor bild av en riktig flod och vi kan gå, hoppa, springa mot den på riktiga stenar, bergarter som granit, sandsten, diabas etc inlagda i terrazzogolvet.

Huvudsta T-station

Blå linjens blå färg

Den södra grenen av blå linjen öppnade 1985 med 5 nya stationer. Fyra av dem är inte grottstationer och de har endast en utgång. Det finns bara en perrong och den smalnar av åt det stängda hållet och man brukar kalla dem för trumpetstationer.

Huvudsta är en av trumpetstationerna som konstnären Per Holmberg har utformat som en fantasiträdgård inspirerad av Semiramis hängande trädgårdar i Babylon.Väggarna har grönmålade fält, från taket hänger målade rörformade figurer och runt den längsgående vita cylindern i taket, som döljer el-ledningar, löper gröna slingor.

Golvets spaljéliknande mönster bildas av korsande linjer i olika färger. Varje linje består av två färger och vid korsen byter linjen färger och nya kombinationer uppstår.

Näckrosen T-station

Blå linjens blå färg

Konsten på stationen består av tre olika delar: natur, historia och återbruk. Lizzie Olsson-Arle har målat en näckrosdamm i mittvalvets tak. Verklighetens Näckrosdamm finns i närheten ovan jord. Stenblock från den närliggande rullstensåsen är inmurade på många ställen.

Man hittar spännande grupperingar sammansatta av kakelugnsbitar i några av de 16 stora tavelramarna längs väggarna. I en av ramarna finns mamma-pappa-barn med hembiträde. På en vägg flyger drakar.

Konstnären berättar även om Filmstadens historia i flera tavelramar. Det börjar med strutsfarmen i början på 1900-talet, vars marker blev Filmstaden 1919. I montrarna finns fotografier av inspelningar från tidiga 1920-talet: Körkarlen, Gösta Berlings Saga fram till den sista filmen En passion (1969).

Solna C T-station

Blå linjens blå färg

Den rödaste av alla stationer skapades av konstnärerna Karl – Olov Björk och Anders Åberg i samarbete. Från början hade de endast tänkt ha ett antal montrar som berättar om 1970-talets Sverige, men under arbetets gång tillkom många bilder även på spårväggarna.

Här kan man byta till bussar och till tvärbanan.

Solna Filmstaden

Alldeles intill T-station Näckrosen  ligger SF:s Filmstaden med alla minnen från svensk films storhetstid. Här spelades den första filmen ”Körkarlen” in 1920 i regi av Sjöberg och den sista blev ”En Passion” 1967, regisserad av Ingmar Bergman. Kärnan av dåtidens pampiga byggnader är kvar, används som bio och konstnärsateljéer, omgivna av en helt ny stadsdel.

Vaktstugan vid ingången till området serverar fantastiskt goda våfflor i trivsam miljö med filmstjärnor på väggarna. Kaffe och te serveras i gamla, udda kannor, koppar och assietter.

Solna Näckrosparken

En dag hösten 2017 tar jag T-banans röda linje mot Akalla och går av vid T-station Näckrosen. På en av väggarna där nere har konstnären Lizzie Olsson-Ahrle sammanställt en monter med historiska foton och föremål från platsen. Att strutsfarmens marker blev till Filmstaden och senare delvis till Riksteaterns förråd. Där finns också en kopia på Greta Gustavssons /Garbos/  filmkontrakt från 1923 för rollen i Gösta Berlings saga.

Alldeles intill ligger SF:s Filmstaden med alla minnen från svensk films storhetstid.

Följer Rådströms berättelse i boken Den korta resan och kommer till Näckrosparken där det gamla vattentornet från 1910 blivit bostäder. I parken finns det många lekplatser och när jag letar efter Näckrosdammen ser jag ett torn med en gyllene tupp högst upp, alldeles intill dammen med näckrosorna. Tornet fanns inte på Rådströms tid, han skrev artikeln 1952. Betongtornet är klocktorn till Råsunda kyrka från 1968 ritad av arkitekten Georg Scherman. De tre klockorna heter Tro, Hopp och Kärlek. Kyrkobyggnaden är i rött tegel. Erik Höglund står för tuppen och glasutsmyckningarna inne i kyrkan

Solna strand T-station

Blå linjens blå färg

Stationen fick sitt nuvarande namn 2014. Vid invigningen 1985 hette stationen Vreten och när jag som guide har frågat om någon i gruppen vet vad det betyder, så är det sällan någon som har kunnat svaret. En vret är en utmark, en avlägsen åker eller nyodling i skog!

Den japanske konstnären Takashi Naraha var bosatt och arbetade i Sverige när han prisbelönades i tävlingen om utformningen av 80-talets stationerna. Oftast arbetade han med skulpturer av diabas och en stor diabaskub står utanför ingången till stationen.

Nere på perrongen, på väggarna och uppe i taket ser vi också kuber, men här är de himmelsblå med vita moln. Naraha kallar sitt verk för ”Himmelen av kub”.

Västra skogen T-station

Blå linjens blå färg

I Västra skogen, skogen väster om staden även kallad Ingentingskogen utspelar sig delar av Jonas Love Almquists Drottningens juvelsmycke. Tintomara kunde ses smyga omkring där. Idag är den skogen nästan helt borta, men . . . . . .

. . . . nere i tunnelbanan finns det en ridå av trädsilhuetter som förhindrar spring mellan de olika spåren. Det är skapade av Sivert Lindblom. Hans egen profil hittar man på många pollare som dyker upp ur golvet. På en tvärvägg hittar man en stor 15 meter lång profil, markerad med vita linjer. Delar av betongväggarna är täckta av färgglatt kakel och en liten bård med samma färger löper långt ner på väggen och binder ihop de olika kaklade delarna.

Stationens grotta är den största i hela tunnelbanan. Här finns också den längsta rulltrappan med 162 steg, 33 meter hög och 66 meter lång.

Hoppa till verktygsfältet