Bro station

Månen och Venus 190102

Bro station ligger vid järnvägen mellan Stockholm och Västerås som ursprungligen drevs av Stockholm-Västerås-Bergslagens Järnvägar (SVB). Persontågstrafiken upphörde 1972, men i samband med upprustning av …