Uppsala centralstation

Uppsala Centralstation, gamla stationen

Uppsala centralstations gamla byggnad invigdes 1866 dagen innan Norra stambanans första etapp från Stockholm blev invigd.