Götene NLT-redaktion

Nya Lidköpings Tidnings redaktion i Götene

Nya Lidköpings-Tidningens redaktion i Götene ligger på Annagatan 2. Tidningen, som köptes upp av NWT 2018/ 19, har sin huvudredaktion i Lidköping.

Götene Semper

Götene Arla & Semper

Företaget Semper etablerades 1939 av Axel Wenner-Gren som Svenska Mjölkprodukter AB (SMP). Nuvarande namnet antogs 1963. Götenefabriken byggdes upp under 1940-talet. Bondekooperationen (Arla) tog över …

Götene station

Götene station

Det går inga tåg till Götene längre. 1887 invigdes smalspåriga (891 mm) Skara–Kinnekulle–Vänerns Järnväg (SKWJ). 1904 köptes företaget upp av Västergötland–Göteborgs Järnvägar (VGJ). 1949 förstatligades …