Tanum station

Tanum station || Av Mgr - Eget arbete, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15960321

Förr fanns här en stationsbyggnad, men den revs 2005 efter att stationen drabbats av hussvamp.