”Jörgens cykel”

Vänersborg vapen: Av EnDumEn - Egen teckning, ritat av EnDumEn, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5807760

Affärslokalen till vänster om Salong Hasse var platsen för cykelverkstan Jörgens cykel i Josef Fares film Farsan (2010).

I kommentarsspåret till DVD-utgåvan av Farsan berättar Fares och medförfattaren tillika skådespelaren Torkel Petersson en del anekdoter om lokalen och varför verkstan fick heta Jörgens cykel. Huvudpersonen i Farsan är Josef Fares egen far Jan Fares, så Torkel Petersson ville på något sätt även hedra sig egen far. Pappan heter Jörgen och därmed fick den för filmen centrala butiken detta namn.

Butikslokalen ligger i centrala Vänersborg. I början av inspelningarna misstog lokala Vänersborgsbor inspelningslokalen för att vara en riktig cykelverkstad. Enligt Petersson hade ett par personer kommit fram och visat sin uppskattning över att det äntligen började hända saker för att lyfta innerstaden igen samt att det fanns ett uppdämt  behov för en gammal, hederlig cykelverkstad.

Filmen spelades in både i Vänersborg och Trollhättan. Ett märkligt sammanträdffande är att filmteamet under filmandet upptäckte att det fanns en Jörgens cykel i Trollhättan! Denna butik är år 2018  fortfarande verksam och ligger på Österlånggatan 32.

Arena Vänersborg

Arena Vänersborg

Arena Vänersborg stod färdig 2009 som en multifunktionell arena. Huvudfokus är på bandy, arenan är hemmaplan för kommunens tre bandylag IFK Vänersborg, Blåsut BK och Vargöns BK.

Likt många andra kommunala och storslagna sportarenor blev bygget mycket dyrare än beräknat. Den ursprungliga kostnadskalkylen på 140 miljoner kronor växte till det dubbla 280 miljoner.

Arenans tak var för klent dimensionerat. 100 kvadratmeter gav vika för snömassor under den snörika vintern 2010. Raset skedde under natten, vilket innebar att ingen skadades av olyckan.

Arena Vänersborg ligger i anslutning till Sportcentrum. På kommunens webbplats beskrivs vad som utöver bandy kan erbjudas:

”Med ett speciellt golv kan man omvandla Arena Vänersborg till en arena för handboll, innebandy, dans m m. Med ett mobilt konstgräs kan Arena Vänersborg bli en inomhusarena för fotboll och rugby.

Arenan är även tänkt att bli handikappidrottens arena, vilket var en av förutsättningarna vid planeringen.

Mässor, konserter, marknader, utställningar och mötesplats för andra aktiviteter.”

Länsstyrelsen Västra Götalands län Vänersborg

Länsstyrelsen Vänersborg

Vänersborg var residensstad i Älvsborgs län fram till den stora sammanslagningen 1998 av länen i Västra Götaland. Då skapades Västra Götalands län av Göteborgs och Bohus län, Skaraborgs län och Älvsborgs län. I samband med sammanslagningen överfördes Habo och Mullsjö kommuner till Jönköpings län.

I slutet av 1960-talet behövde dåvarande Länsstyrelsen i Älvsborgs län utöka sina lokaler. Denna utökning skulle troligen resultera i att äldre, värdefull bebyggelse behövde rivas för kontorskomplexet.

Ett av husen som låg i väg var det så kallade Strömmerska huset. Ett vackert handelshus, som kanske var främst känt från Birger Sjöbergs Fridas bok, som huset där det bodde en rådman som myntade namnet Lilla Paris på Vänersborg.

När rivningsplanerna blev kända mobiliserades en opinion för att rädda Strömmerska huset. Arkitekten Nils Ahrbom lyssnade på denna opinion och ritade ett alternativt förslag, där det gamla huset bevarades. Kommunstyrelsen drev trots detta igenom beslutet att genomföra ursprungsplanen som medförde rivning. Kommunstyrelsen fick stöd för detta av dåvarande landshövdingen. Strömmerska huset revs under hösten 1975.

Länsstyrelsen ligger i anslutning till fd länsresidenset.

Källa: Britt Liljewall, Vänersborgs historia III: Kapitel 15, Strömmerska huset i kvarteret Sälgen sid. 191-201 (1994)

Residenset Vänersborg

Residenset Vänersborg

Älvsborgs län skapades 1634. Vänersborg grundades 1644 och utsågs till länets residensstad. Ett första residens i trä stod klart 1690 på samma plats vid torget som det nuvarande residenset.

Carl Hårleman ritade en ny huvudbyggnad som stod klar 1754. Nya flygelbyggnader tillkom 1777. Huvudbyggnaden undkom den förödande stadsbranden 1834, men flygelbyggnaderna skadas tillräckligt för att slutligen rivas 1848. Nya flygelbyggnader byggdes upp först 1943-44. Huvudbyggnaden renoverades under 1840-talet, 1905 (indragning av elektricitet), 1942-1950 samt 2006.

Vänersborg förlorade sin roll som residensstad när Västra Götalands län skapades 1998. Göteborg är det nya länets residensstad.

 

Rondellen vid järnvägsstationen

Lilla Eiffeltornet Vänersborg

Vänersborg är Lilla Paris. Vissa är kanske dödströtta på denna ibland överutnyttjade liknelse som blivit berömd genom Birger Sjöberg. Andra tilltalas av charmen i konceptet och påhittigheten i att visualisera eller konkretisera vad Lilla Paris kan tänkas betyda: Hur ger man lilla Paris en berättelse som utgår från stora Paris?

Under åren 2008-2015 möttes resenärer och flanörer av en särdeles bra visuell berättelse i rondellen framför Vänersborgs station. Slöjdläraren Patrik Strömberg och hans elever i åttonde klass byggde med hjälp av ytterligare en slöjdlärare samt skolans bildlärare ett 6 meter högt och 2 x 2 meter brett torn.

Strömberg trodde att bygget i rondellen skulle stå kvar i ett år och sedan ersättas av något annat konstverk. Det verkar som konstruktionen stod emot tidens tand bättre än förväntat. Det var först 2015 som det genomruttna tornet plockades bort.

Resepraktikan besökte Vänersborg 2013 och 2018. Under mellantiden forslades Lilla Eiffeltornet bort. I nedanstående video har en ”promenad” i Google Street View dokumenterats.

Vänersborg A.F. Carlssons Skofabrik

Carlssons skofabrik Vänersborg

A.F. Carlssons Skofabrik var under sin storhetstid en av Nordens största skofabriker, känd för bland annat varumärket Merkur.

Anders Fredrik Carlsson (1835 – 1907) började skotillverkning i mindre skala 1860, men expanderade och byggde på 1870-talet upp en mycket modern fabrik. Företaget leddes sedan av andra och tredje generationen Carlsson.

Efter andra världskriget blev det allt svårare för svenska skoproducenter att klara konkurrens från skotillverkare med lägre lönekostnader i södra Europa. Skofabriken lade ner tillverkningen 1969.

Vänersborgs stad köpte marken och lokalerna. Televerkets fabrik Teli etablerades i delar av fabriksområdet. Skofabrikens garveri revs för att ge plats åt det nya kommunhuset.

Det gamla vattentornet är granne med skofabriken.

Vänersborg Brandkanonerna

Brandkanonerna Vänersborg

Nästan hela Vänersborg brann ner under den ödesdigra branden 1834. Stadens ledning beslöt sig för att se till att en sådan katastrof inte skulle upprepas.

Den ursprungliga rätlinjiga stadsplanen behölls, men stadens central stråk – nutidens Kulturaxeln mellan residenset, kyrkan och museet – breddades för att dela staden i två huvuddelar. Brandväsendet organiserades om och staden införskaffade ett par så kallade brandkanoner, som avfyrades vid brand.

Tyvärr var kanonerna klena och var svåra att höra på avstånd. Skeppsredaren Carl Johan Andersson (1815-1887) donerade 1854 de nuvarande, kraftfullare kanonerna. Senast de användes för att  påkalla uppmärksamhet om en pågående brand var 1917, då det började brinna i elementarläroverkets gymnastiksal.

Vänersborg fd Västgöta regemente och Källhagens sjukhus

Regementsområdet Vänersborg

I Vänersborg finns likt många andra svenska städer ett nedlagt regemente med sina tidstypiska kaserner från början av 1900-talet. Det som särskiljer regementsområdet i Vänersborg är att det lades ned långt innan de stora försvarsnedskärningarna i Sverige efter det kalla krigets slut.

Västgöta regemente (I 6) lades ned redan 1927 i samband med nedrustningarna på 1920-talet. I 6 hann bara vara verksamt elva år i Vänersborg. Regementet flyttade år 1916 från Axvalla hed till de nybyggda kasernerna. Det nedlagda regementets personal och utrustning inordnades i Skaraborgs regemente i Skövde.

Regmentsepoken hade blivit kostsamt för Vänersborg. Bygget av kasernerna hade visserligen gett de lokala tegelbruken arbete, men stadens ekonomi försvagades. Staden kompenserades genom att i kasernerna inrättades Källhagens mentalsjukhus. Detta sjukhus var verksamt under ändrat namn fram till nedläggningarna av Sveriges mentalsjukhus i början på 1990-talet.

Vänersborg kom därmed att dela problematiken med andra städer vad man skulle göra med sina gamla kaserner. I Vänersborg byggdes  ett flertal byggnader om till bostadshus.

Det hade funnits militär närvaro i Vänersborgs innan I 6-epoken. Västgöta-Dals regemente hade under åren 1685-1862 sin övningsplats på Nygårdsängen söder om Karls grav vid Vassbotten. 1863-1906 var regementets övningsplats på Grunnebo hed. Därefter omvandlades regementet till Hallands regemente I 16 och flyttade in i nybyggda kaserner i Halmstad.

Vänersborg gamla vattentornet

Vänersborgs gamla vattentorn

Efter branden 1834 hade Vänersborg legat i framkant när det gällde stadsplanering. Det blev därmed aktuellt att stadens invånare skulle få tillgång till rinnande vatten.

Efter att ett förslag om vattenreservoar på andra sidan Dalbobron i Blåsut hade förkastats byggdes ett vattentorn vid Kungsgatans slut, bredvid Skofabriken strax bakom Museet. Det stod färdigt 1882. Snart fann man tornet underdimensionerat och tornet byggdes till på höjden 1911.

Även det tillbyggda tornet blev underdimensionerat för den växande stadens ökande behov. Nya vattentornet stod klart 1960.

År 2012 köpte fastighetsbolaget Trenova tornet av kommunen. Planer fanns för att integrera tornet i ett hotellprojekt, som ännu 2017 verkade ha igångsatts.

Vänersborg järnvägsbron

Vänersborg järnvägsbron

Den över 100 år gamla järnvägsbron i Vänersborg har ett ärofullt förflutet. Vid invigningen 1916 var bron Europas längsta enarmade klaffbro med en fri spännvidd på 40 meter. Det krävdes en motvikt på 400 ton för att kunna lyfta bron för båttrafiken på Trollhätte kanal.

Den svenske konstruktören  hette Ernst Nilsson men själva brokonstruktionen var utvecklad av den amerikanske ingenjören Joseph Baermann Strauss. Denne amerikanske konstruktör är kanske mest känd för Golden Gate-bron i San Fransisco.

En ursprunglig järnvägsbro stod klar 1866-1867 då Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga Järnväg (UWHJ) invigdes. Under åren 1909- 1916 byggdes Trollhätte kanal om och då behövdes det även en ny bro. Järnvägsbron ligger i anslutning till Vänersborgs järnvägsstation.

Dalbobron ligger norr  om järnvägsbron.

(Fakta hämtad från Rickard Skölds artikel Järnvägsbron firar 100 år av spännande historia i ttela, 25 augusti  2016)

 

Vänersborg Kulturhuset

Vänersborg Kulturhuset

Kulturhuset med Folkets Husföreningen fick sitt nuvarande namn 1987. Byggnaden har tidigare fungerat som societetshus, teater och stadshus.

Den nuvarande byggnaden på Kungsgatan är det senaste resultatet efter två bränder – 1834 och 1860. Den nuvarande byggnaden stod färdig 1869 med utrymmen för stadshus och stadshotell. Hotellverksamheten lades ned 1979.

Vänersborg Skogshyddans café

Skogshyddans café Vänersborg

Skogshyddans café och sommarservering i Vänersborg är ett givet utflyktsmål för resenärer som tycker om att få en överblick över en stad — särskilt om denna överblick kan kompletteras med kaffe och våfflor som tilltugg.

Sommarcaféet ligger  i Dalbobergen, på andra sidan Dalbobron från Vänersborgs centrum sett. Från caféet får besökaren utblick över staden och Vänersborgsviken. Med lite tur kan man även få uppleva att bron öppnas för riktigt högmastade skepp.

Skogshyddan var ursprungligen  privatläraren Halvord Lydells (1867-1919) sommarstuga. Lydell donerade år 1902 bostaden till Vänersborgs stad och sedan dess har det serverats kaffe här. Caféet utvidgades 1904 och 1906.

Utanför caféet finns en minnestavla som berättar om Skogshyddans och Lydells historia. Tavlan informerar bland annat om  att den minnesbyst över Lydell som restes 1921 flyttades 1987 till  Västra plantaget i centrum. Minnestavlan sattes upp av Vänersborgs Söners Gille.

Om öppettider 2018: Resepraktikan hittade inga aktuella uppgifter för öppettider inför säsongen 2018.

Vänersborg småbåtshamnen Länsan

Småbåtshamnen länsan

Under tändsticksfabrikens storhetstid behövdes stora mängder aspträ till tändstickorna. En stor del av virket flottades till Vänersborg hopbuntat i så kallade mosor. Dessa mosor förtöjdes sedan vid moringar som var inborrade i klipporna.

Efter tändsticksfabrikens nedläggning 1932 omvandlades Länsan till småbåtshamn. Den industrihistoriskt intresserade kan fortfarande upptäcka de ursprungliga moringarna.

Vänersborgs småbåtshamn består av två huvuddelar:  Sandenområdet (345), Länsan och Yttre Länsan ( 171).  (Antal båtplatser inom parantes) Småbåtshamnen ligger vid parken Skräcklan.

 

 

Hoppa till verktygsfältet