Hallands län Arkivsidan med platserna
Blasonering: I fält av silver en från ett grönt treberg uppväxande grön ek, åtföljd till höger av ett på berget stående, rött torn med huv, till vänster av en likaledes på berget stående upprest, röd bock med beväring av guld.

Alla platser i Varbergs kommun

    Hoppa till verktygsfältet