Mullsjö kommun

Kommunens område motsvarar socknarna: Bjurbäck, Nykyrka, Sandhem och Utvängstorp, alla i Vartofta härad. I dessa socknar bildades vid kommunreformen 1862 landskommuner med motsvarande namn.
Vid kommunreformen 1952 uppgick landskommunerna i den då bildade Mullsjö landskommun.
Mullsjö kommun bildades vid kommunreformen 1971 genom ombildning av Mullsjö landskommun.

Blasonering: I blå sköld en iskristall av silver och däröver en medelst grantoppskura bildad ginstam av silver. (källa: Wikipedia)

Kommunens webbplats

Kommunvapen och blasoneringstext från Wikipedia: Av Lokal_Profil, CC BY-SA 2.5, Länk