Jönköpings län Arkivsidan med platserna

Nässjö kommun ligger på toppen av Höglandet med några av Sydsveriges högsta punkter strax söder om Nässjö. Innan järnvägens tillkomst fanns inga större samhällsbildningar inom den nuvarande kommunens gränser. Nässjö blev en viktig järnvägsknut och kring Nässjö växte stationssamhällen upp som blev centralorter i olika landskommuner : Bodafors, Malmbäck, Forserum och Solberga.

Dessa landskommuner  Forserum, Malmbäck, Norra Sandsjö och Solberga samt Bodafors köping och Nässjö stad  slogs samman vid den stora kommunreformen 1971 till Nässjö kommun. Mindre områden har sedan dess överförts till grannkommunen Sävsjö (1974) samt från Vetlanda kommun (1975).

 

Blasonering: En sköld av guld med ett blått kugghjul, däröver en blå ginstam med trenne grankottar av sagda metall.

Alla platser i Nässjö kommun

Hoppa till verktygsfältet