Nässjö kommun Arkivsidan med platserna

Nästa Nässjö!

Järnvägsknuten Nässjö högst upp på Höglandet. För resenärer på genomresa, för byte, eller med staden som start eller slutpunkt utgör trion av järnvägsstationen, Hotell Högland och Rådhuset tre säkra riktmärken på var man är någonstans.

Vill man närma sig staden från ett annat håll är hembygdsparken en bit norr om de tre riktmärkena en bra startpunkt. I hembygdsparken finns ett par nycklar till stadens historia i formen av ett par minnesstenar.

Nässjö är en av ett flertal städer och samhällen som kan tacka stambanan för sin framväxt och välstånd. Järnvägstationen, som en av stadens riktpunkter, utgör det tydligaste ene,plet på stadens framväxt genom hur ett flertal järnvägslinjer drogs till staden och knöt samman södra Sveriges alla väderstreck.

Nässjö stadsbrand. Carl Petersons och Maria

Trots sin ungdom kan Nässjö likt många andra städer sätta en av sina viktiga årtal i samband med en förödande stadsbrand. I Nässjö är detta år 1892, då norra delarna av staden brann ner efter att en brand startat på tapetfabriken vid järnvägen. Hur branden uppstått reddes aldrig ut, men branden medförde att dåvarande köpingens starke man, tapetfabrikör X fick nog och lämnade staden.

I detta maktvakuum kunde nu den driftiga och stort tänkande källarmästaren Carl Peterson och hans sambo Maria nu ta ledarrollen och med hjälp av deras stora förmögenhet bygga upp staden till sin storhet. Paret donerade stora summor till staden och som resultat är både det ståtliga Rådhuset och pensionärshemmet Mariahemmet. De byggdes sig även en ståtlig villa, som under många år fungerade som stadens kulturhus. Villan är numera privatbostad.

Peterson arbetade intensivt för att få Nässjö skulle få stadsrättigheter. Peterson fick dock aldrig uppleva detta. Han dog 1910, några år innan Nässjö upphöjdes till stad 1914.

Staden visade sin tacksamhet genom att resa en staty över Peterson. Den står i Stadsparken framför nuvarande kulturhuset Pigalle. Staden väntar ännu på en staty över Maria.

Alla platser i Nässjö

Hoppa till verktygsfältet