Örebro län Arkivsidan med platserna
Blasonering: I blått fält två korslagda kanoner, i varje vinkel åtföljda av ett järnmärke, allt av guld.

Alla platser i Karlskoga kommun

Hoppa till verktygsfältet