Nora

Nora kommun

Karta med platserna

Nora  kyrkby är omnämnd i 1540 års skattelängd med 12 skattebetalande hushåll. När  Gustav Vasa bestämde att bergsmännen i trakten skulle sälja sitt järn i Nora och att torghandel fick bedrivas på lördagar växte ortens betydelse.

Drottning Kristinas förmyndarregering föreslog att det skulle byggas en kanal till Bergslagen från Mälaren via Hjälmaren, för utskeppning av järn. Man skulle flytta invånarna från Nora och grannorten Lindesberg till en helt ny stad Järle, som fick stadsprivilegier 1642 och man satte igång planering av kanaler och slussar. Men invånarna vägrade att flytta och kanalbygget gick om intet.

Noras rätvinkliga stadsplan härrör sig från den korta perioden som Nora var residensstad mellan åren 1643 och 1648.

1856 öppnades Sveriges första normalspåriga järnvägen för personbefordran mellan Nora och Ervalla. Den kom sedan att anslutas till Köping-Hult banan och mycket snart stod det klart hur betydelsefullt detta transportmedel var för bygden. Pengar strömmade till och de mer välbärgade i Nora med omnejd ansåg att en stad av Noras betydelse borde ha en kyrka som passade till detta. Den gamla kyrkan med medeltida anor revs, en ny kyrka byggdes och invigdes den 31 oktober 1880. (skriv om sista stycket, har kopierats från hemsidan)

I många av Maria Langs deckare utspelas handlingen i den lilla trästaden Skoga, verklighetens Nora, hennes hemstad. Nora turistbyrå har gett ut en ”Mordvandringsfolder” med karta så att man kan gå till de olika platserna där händelserna utspelade sig.