Örkeljunga kommun

Blasonering: I blått fält en balkvis ställd störtad kyrkklocka av silver över en av vågskura bildad stam av silver. (källa: Wikipedia)

Kommunens webbplats

Kommunvapen och blasoneringstext från Wikipedia: Av Lokal_Profil, CC BY-SA 2.5, Länk