Skåne län Arkivsidan med platserna
Blasonering: I blå sköld en med kärna försedd krenelerad borg, vars tvänne yttre kreneleringar äro försedda med flaggor. Borgen åtföljd av en halvmåne till höger och en sexuddig stjärna till vänster, allt av silver.

Alla platser i Trelleborgs kommun

    Hoppa till verktygsfältet